3 Mart 2016

RAMPA İstanbul - ERGİN ÇAVUŞOĞLU - Hangi Güneş Seyre Daldı Son Rüyanı


Çeşme,2016, Bronz, alüminyum, sıvı //  Fountain, 2016, Bronze, aluminium, liquid,
43x47x29 cm. // 16,93x18,5x11,42 inches
Prodüksiyon görüntüsü / Production image

ERGİN ÇAVUŞOĞLU

Hangi Güneş Seyre Daldı Son Rüyanı

sergi
11 Mart - 7 Mayıs 2016

basın bülteni

‘’Hangi güneş seyre daldı son rüyanı?’’* Sarhoşluğun beraberinde getirdiği esrime üzerine, insanı zamanın ve belleğin dışına
çıkarma, insanlığın uzağına taşıyarak Tanrı’ya yaklaştırma becerisi üzerine yazmış olduğu ufuk açıcı, ‘Şarap ve Esrar Üzerine’
başlıklı kitabında böyle sorar Charles Baudelaire. Aynı zamanda gerçeküstü bir niteliğe sahiptir bu soru ve belki de ancak
esrimeye kapılmış birinin şiirsellikle, çaktırmadan sorabileceği bir sorudur; ‘nerede’ diye soran, ama yersiz, yurtsuz, sınırların
dışında kalan bir ‘neresi’ni kasteden, neredeyse tamamen tinsel bir ‘neresi’ne göndermede bulunan bir sorudur.RAMPA  İstanbul

Sair Nedim Caddesi No: 21a, Akaretler 34357 Besiktas, Istanbul

Tel.: +90 212 327 08 00