2 Mart 2016

C.A.M. Sanat Galerisi - NESLİHAN BAŞER - Kalpten Duyulan // Heard by Heart! NESLİHAN BAŞER

Kalpten Duyulan / Heard by Heart!

7 - 30 Nisan 2016

basın bülteni

Neslihan Başer «Kalpten Duyulan» adlı ikinci solo sergisinde, doğa, kadın ve aidiyet kavramlarının birbiriyle olan ilişkilerini
romantik ve melankolik bir bakış açısıyla tuvallerinde işliyor.

Sanatçı, kendi nakış ve dikiş makinaları ile ürettiği farklı dokulara sahip nakışları birlikte kullanarak, önceki üretimlerine göre
yoğunlaştırarak, işlerine teknik açıdan farklı bir boyut kazandırıyor. Başer, 19. Yüzyıl romantizm akımındaki resimlere benzer
bir biçimde doğanın içerisinde yalnız konumlandırılmış insan figürüne, renkli kumaş parçaları arasında adeta
doğal ortamlarına «batmış» kadın karakterler üzerinden atıfta bulunurken; içerik açısından da enigmatik
bir derinliğe doğru gitme çabası içerisinde.

Doğa ile bir bütün olduğunu bilen kadının, içsel hesaplaşmaları sonucunda kalbinde duyduğu korku ve kaygı zaman içinde
huzur verici ve özgürleştirici bir yalnızlığa dönüşüyor. Sanatçının resimlerinde yoğun bir biçimde işlenerek iç içe geçmiş
nakışlar ve iplikler duygu ve düşüncelerin birbirine hükmetme çabasını simgeliyor.

press release

Neslihan Başer’s second solo exhibition in C.A.M. Gallery «Heard by Heart» is addressing, the relationship between nature,
women and the notion of belongingness in a romantic and melancholic manner.

The artist intensifies her previous production through embroderies which have different texture that she manifactures with
sewing machine and her own handwork. Thus, the artist adds on her works a different dimention from a technical perspective.
Başer refers to human figure which positioned itself alone within the nature through a female character that literally steeped to
its natural habitat between color swatches similar to 19th century’s romantic movement’s paintings. Contextually, the artist
tries to move toward an enigmatic depth.

As a result of its inner confrontation, women who is aware that she is one with the nature, transforms the fear and concerns
into her heart to a liberating solitude. In Başer’s paintings, intensively woven, intertwined embroidery and yarns symbolize the
effort of feelings and thoughts to dominate over each other.

C.A.M.  Sanat Galerisi

Şair Nedim Cad. No:25A, Akaretler, İst.

Tel: +90 212 245 79 75