11 Mart 2016

BLOK Art Space - grup sergisi / group exhibition: DETAY / DETAILAndrea Facco, Burak Dikilitaş,
Buşra Tunç, Cansu Çakar, Emin Mete Erdoğan,
John von Bergen, Marco Di Giovanni, Sadık Arı

DETAY / DETAIL

Grup Sergisi

2 Nisan - 5 Mayıs 2016

Açılış 5 Nisan Salı gününe ertelendi

basın bülteni

“Algılayamadığımız küçük detaylar her şeye karar verir.”
― W.G. Sebald, Vertigo

“Detay” sergisi sekiz sanatçının kaçırdığımız, kaçırmak istediğimiz, görmezden geldiğimiz, göremediğimizi düşündüğümüz tüm
detaylara farklı açılardan yaklaştıkları bir incelemedir. Detayı bir teknik olarak da ele alabilen bu sanatçılar, izleyicileri görünenin
ötesine çağıran işler üreterek, günümüz sanatında eser ile izleyici arasındaki mesafeyi kapatmaya çalışıyorlar. Detay sergisi daha
çok üretim sürecinin kendisine yoğunlaşan, farklı teknikler kullanan bu sekiz sanatçının ele aldıkları detayları inceleme biçimlerine
de odaklanıyor. Bu sayede her bir sanatçının kendi “detay” yorumları da serginin ana hattını oluşturuyor.

Detay, bir kafa haritasını ve bir cetveli gerekli kılar. Tıpkı bir kaç yüz bin galaksinin yüz metreye altmış beş milimetre bile
olmayan bir açıklıktan görüntülendiği bir Hubble derin uzay fotoğrafı gibi. Burak Dikilitaş

‘Detay’ ölçeksizdir. Gözlemci ve gözlenen arasındaki mesafe, detayın anlamını değiştirir ve detayı sorgulatır. Mikroskoptan
bakılan ile teleskoptan bakılan her iki durum da detayı tanımlar. Makro ölçekte uydu görüntüleri yeryüzündeki imgeleri gözlemci
için detaya dönüştürür; mikro-makro dünya, algı olarak benzer noktadan okunur. Detayın anlamı yakınlık-uzaklık ilişkisi üzerinden
tarif edilebilir mi? Gözlemcinin imgeye arasındaki mesafeye göre kurduğu ilişki sorgulanabilir mi? Buşra Tunç


press release

“Tiny details imperceptible to us decide everything.”
― W.G. Sebald, Vertigo

“Detail” exhibition is an investigation of eight artists with different standpoints, who approach details that we miss out on, overlook,
ignore, and think we can’t perceive. The artists, that can further regard the detail as a technique, aim to close the contemporary
gap between the piece of art and the viewer by creating works that invite the viewer beyond the visible. The exhibition focuses on
the way in which these eight artists that use different techniques examine the details they incorporate to their works, while
concurrently centering on the process of production. Thus, artists’ own commentaries on the “detail” outlines the exhibition itself.

Detail makes a mental map and a ruler necessary. Exactly like a Hubble deep space photograph, in which several thousand
galaxies are displayed through a gap smaller than hundred meters to sixty-five millimeters… Burak Dikilitaş

‘Detail’ has no scale. The distance between the observer and the observed changes the meaning of the detail and urges it to be
questioned. What can be viewed through a microscope and a telescope both define the detail. In the macro-scale, satellite
images transform scenes on earth into details; perception-wise, micro/macro world is read from the same standpoint. Can the
meaning of the detail be defined through a relationship of near and far? Can the relationship the viewer established with the
image through distance be questioned? Buşra Tunç


BLOK Art Space

Faik Paşa Cad. 22 D:2 Çukurcuma, Beyoğlu, İst./Turkey
Tel.: +90212 292 83 82