25 Şubat 2016

SISMANOGLIO MEGARO Sanat Galerisi - Yunan Gravür Sanatının 100.Yılı, HRISTOS ve POLLI KOLLIALI Koleksiyonundan YUNAN GRAVÜR SANATININ 100.YILI,

HRISTOS ve POLLI KOLLIALI KOLEKSIYONUNDAN

Küratör
İris Kritiku

Açılış: Cuma 4 Mart 2016, 19.00’da

4 - 27 Mart 2016

basın bülteni

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro binasında 4 Mart 2016, Cuma gününden 27 Mart 2016
tarihine kadar İris Kritiku küratörlüğünde “Hristos ve Polli Kolliali Koleksiyonu’ndan Yunan Gravür Sanatının 100 Yılı”
sergisi düzenlenecektir.

Sismanoglio Megaro’da,Yunan temalı Yunan ve Türk sanat eseri koleksiyonları sergileri başta olmak üzere modern Yunan
sanatı merkezli kültürel faaliyetlere devam edilmekdir. Bu çerçevede Hristos ve Polli Kolliali Koleksiyonu’nda yer alan
70’den fazla önemli Yunan gravür sanatçısının eseri ilginize sunulmaktadır.

Ekim 2013’te de naif eser koleksiyonlarının büyük bir ilgi gördüğü Sismanoglio Megaro binamızda koleksiyonerler ile işbirliği
içinde düzenlenen bu yeni sergiyi de beğeneceğinizi umuyoruz.

KOLLİALİ Gravür Sanat Koleksiyonu, realizm ve dışavurumculuktan, sürrealizm, kübizm ve soyut sanat eserlerine kadar,
20. yüzyılın bütün çağdaş akımlarını kapsayan Modern Yunan gravür panoramasını oluşturma vizyonu içerisinde
değerlendirilmelidir. Koleksiyon, nitelikli sanatçıların sayısı, eserlerin yüksek estetik değeri, teknik mükemmeliyeti ve anlatım
biçimlerinin çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Dikey ve yatay ahşap üzerine ağaç baskılar, bakır gravürler, taş baskılar ve karışık
çağdaş teknikler bu koleksiyonu zengin kılmakadır.

Yunanlarla özdeşleşmiş mekanlar (Akropolis, Athos, Adalar vs.), natürmortlar, portreler, nü ile soyut veya sürrealist
kompozisyonlar, koleksiyonun ana temalarını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Galanis, Kefallinos, Teodoropulos, Korogiannakis
gibi gravür sanatının nitelikli ustaları tarafından işlenmiş sade siyah beyaz ağaç baskılardan başlayarak, kronolojik ve görsel
olarak yaşanan gelişmeleri, renk arayışının yanı sıra teknik arayışları, biçimsel ve maddesel denemeleri yansıtacak şekilde
Moralis, Tassos, Katraki, Grammatopulos gibi günümüzün ‘usta’ ve ‘öğrencilerinin’ büyük projelerini görmek mümkündür.
Kendi alanındaki en kapsamlı koleksiyonlardan biri olan ve 200’den fazla sanatçı 300’den fazla eserinin yer aldığı Hristos ve
Polli Kolliali Gravür Koleksiyonu’nda, hem Yunan gravür sanatçılarının öncülerinin çalışmaları, hem de bu sanat dalında eğitim
görmüş,yeni yöntemlerle, teknik mükemmellik ve yüksek estetik arayaşındaki  genç sanatçıların eserleri yer almaktadır.
Kolliali Gravür Koleksiyonu, Yunanistan dışında ilk defa İstanbul Sismanoglio Megaro binasında sergilenecektir.

Koleksiyonerler Hakkında: Hristos ve Polli Kolliali,doğum ve ikâmet yerleri olan Attiki Megara’da koleksiyonlarını sergileyerek
ve sürekli kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenleyerek doğdukları yerin tarihine ve gelişimine önem verdiklerini gösteriyorlar.
Hayranlık uyandıran bir azimle, 20 yıldan fazla bir süredir, gravürler, naif ve nadir folklorik objeler gibi çeşitli Yunan sanat
eserlerini toplamaktalar. Onların girişimini takip eden çocukları da, sanatta yenilik ve popüler estetiği yansıtacak şekilde ve taze
bir bakış açısı ile, 19. yüzyıldan bugüne Yunan kültürünün palimpsestinin değerli örneklerini edinerek, daha önce Yunanistan,
Türkiye ve Letonya’da müze ve vakıflarda bazı parçaları sergilenen tüm koleksiyonu kusurusuz bir şekilde korumaktalar.
SISMANOGLIO MEGARO

İstiklal Cad. No 60, İstanbul

Tel : +90 212 244 9335
Tel : +90 212 244 8640