6 Aralık 2015

SUMMART Sanat Merkezi - Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu'ndan Bir Seçki Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu'ndan Bir Seçki

8 - 31 Aralık 2015

basın bülteni

"Türk sanat camiası tarafından çok fazla bilinmemesine rağmen, 1979 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken
Turgut Atalay’ın atölyesinden aldığı beş resimle koleksiyonerlik süreci başlayan Dr. Şükrü Bozluolçay,
bugün üç bin beş yüze yakın eserden oluşan koleksiyonu ile Türkiye’nin önde gelen sanat koleksiyonerlerinden biri.
Daha çok Türk sanatçıları üzerine odaklanan bir alt yapıya sahip koleksiyonda, uluslararası üne sahip yabancı sanatçılar da
bulunmakta. 37 yıla yaklaşan Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu kendi içinde bir bütünlük taşıyan farklı bölümlerden oluşuyor.
Koleksiyonda Türk Klasikleri, 1950 Sonrası Soyut Sanat, 68 Kuşağı Sanatçıları, Heykel, Çağdaş Yapıtlar,
Sanatçı Atölyeleri gibi bölümler bulunuyor."
Oğuz Erten

SUMMART  Sanat Merkezi

Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad. No:3, Summa Plaza,34396
 Sarıyer-İstanbul /Türkiye

Tel : +90 212 278 7100