6 Aralık 2015

GALERIST Sanat Galerisi / Tepebaşı - BURCU YAĞCIOĞLU - Arayüzde Doğanlar / Born of the Interface BURCU YAĞCIOĞLU

Arayüzde Doğanlar / Born of the Interface

17 Aralık 2015 - 16 Ocak 2016

basın bülteni

Galerist, İstanbul ve Londra’da yaşayan genç sanatçı Burcu Yağcıoğlu’nu temsiliyetine katmaktan ve sanatçının beşinci
kişisel sergisi ‘Arayüzde Doğanlar’a 10 Aralık 2015 – 9 Ocak 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar.

Yağcıoğlu sergisinde güzellik, zarafet ve duygusallığı hassasiyetle kenara bırakarak bize organik ile inorganik,
hayvan ile makinenin birleştiği, arayüzde doğanlar tarafından iskan edilmiş bir insan sonrası çağı sunar.

‘Arayüzde Doğanlar’ sergisi teratoma imgesi ve düşüncesi ile teknobiokültürel bir fenomen olarak üç boyutlu biyobaskı
etrafında şekillenir. Burcu Yağcıoğlu, 18 Kasım’da, serginin açılışından birkaç hafta önce geçirdiği operasyonla
yumurtalıklarından bir teratoma aldırdı. İçinde taşıdığı ve bedendeki her türlü dokuyu taklit etme kapasitesine sahip
bu iyi huylu tümör Yağcıoğlu’na hayli merak uyandırıcı geldi ve bunu sibernetik organizmalar, replikasyon,
mekanik ve organik prosesler arasındaki sınırlar (veya bunların yokluğu) ve üç boyutlu biyobaskı gibi
uzun zamandır süregelen ilgi alanlarıyla birlikte düşünmeye başladı.

Teratoma bazı hücrelerin büyüme düzenlerinde meydana gelen arızalar neticesinde hücrelerin yanlış yerlerde yanlış
şekillerde üremesi sonucu ortaya çıkar. Bazılarının deri ve kıl içerdiği görülmüştür. Nadiren küçük, yamuk yumuk ve şekilsiz
insan formunda büyüyenleri de görülür. Bu korku ve tiksinti kaynağı şeyler dilde de karşılığını bulmuştur: teratoma
canavar/ucube anlamına gelen Yunanca teratos kelimesinden türemiştir. İşte bu korku, bu korkuyu anlama ve yapısöküme
uğratma, Yağcıoğlu’nun bu serisindeki işlerin hayata geçmesine sebebiyet vermiştir. Burada bahsi geçen varoluşsal bir
korkudur. Teratomalar (özellikle de tümüyle oluşumunu tamamlayanları) insanın kendine dönük olarak biricik, bütünlüklü ve
amaca yönelik varlık tanımlamasını tam da göbeğinden vurur. Biyolojik süreçlerin rastlantısallığının bir kanıtı olarak kendi
ortaya çıkışımız ve oluşumuzun tesadüfiliğini ve belirsizliğini ortaya çıkarırlar.


press release

Galerist presents Born of the Interface the fifth solo show by Istanbul-based artist Burcu Yağcıoğlu. This exhibition, radical
both philosophically and formally, comprises large-scale drawings, a video and a sculpture containing organic material.

On the 18th November of this year, Burcu Yağcıoğlu had an ovarian teratoma surgically removed from her body.
Fortunately benign, the teratoma she was carrying inside her nevertheless became fascinating to Yağcıoğlu,
tying in as it did with her-long held interest in a cluster of related subjects; cyborgs, replication,
the boundaries (or lack of) between machinic and organic processes and 3-D bioprinting.

The exhibition revolves around the image and idea of the teratoma, technobiocultural phenemenon and 3-D bio-printing;
the video combines footage of the laparoscopy surgery Yağcıoğlu underwent to have the tumor removed with
footage of animals, humans and machines found on the internet. The sculpture, sitting atop a marble plinth,
combines mechanic elements, referencing both 3-D bioprinting and the teratoma. The large-scale drawings, meanwhile
strip away the pejorative associations that surround the teratoma and instead recast it as a symbol of
some form of excessive, almost science-fiction-like, mode of reproduction.


GALERİST Sanat Galerisi - Tepebaşı

Meşrutiyet Cad. No:67K:1, Beyoğlu

Tel: +90 212 252 1896