3 Aralık 2015

RAMPA ISTANBUL Sanat Galerisi - Umut Etmiştim ki / Wishful Thinking; in Retrospect


VAHAP AVŞAR,   200 Moneyboxes /   200 Kumbara, 1991.
  Atık tenekelerden kumbaralar   ve kullanılmış tahtadan raf
  Moneyboxes made of discarded tin,   shelf made out of salvaged wood
  179 x 100 x 50 cm // 70.47 x 39.37 x 19.69 in.

karma sergi

Hüseyin Bahri Alptekin, Vahap Avşar, CANAN,
Ergin Çavuşoğlu, Cengiz Çekil, Gülsün Karamustafa, Erinç Seymen

Umut Etmiştim ki / Wishful Thinking; in Retrospect

3 - 31 Aralık 2015

basın bülteni

Rampa’nın arşivinden derlenen sergi Cengiz Çekil, Ergin Çavuşoğlu, Hüseyin Bahri Alptekin, Gülsün Karamustafa,
Vahap Avşar, Erinç Seymen ve CANAN’a ait çalışmaları bir araya getiriyor. Yetmişli yıllardan bugüne dek uzanan bir zaman
dilimine yayılan çalışmalar bir tür gündüzdüşüne, hem bitimsiz olasılıkları hem de boşa çıkan beklentileri içinde taşıyan anlara
odaklanıyor. Ümit ederek düşünmek arzu ile gerçeklik arasında kalan; dokunulabilen ama kimi zaman da ulaşılamayan
imkânlar ile yaşam arasında gidip gelen bir zihin haline denk düşüyor. Yerine getirilemeyen küçük, gizli vââtler ya da sürekli
olarak kayıp giden yanılsamalar kalıyor geriye. Kişisel başarıları toplu olarak listeleyen, ama isim yerine numaralara yer veren
ilânlarda (Çekil, Kazananlar, 1994); anlık bir tatmin ve haz için, muhtemelen uyuşturucu etkisiyle, sokakta yapılan ve gizli
biçimde kaydedilen bir dansta (Çavuşoğlu, Sokakta Dans, 2003) karşımıza çıkar bu zihin hali. Ya da bakış ve arzuyu ele alan
siyah-beyaz fotoğraflara, üzerlerine serilen renkli tüller aracılığıyla Technicolor dokusu kazandıran Karamustafa’nın Zamanlar
Olduğu Gibi, Renklendirilmiş Zamanlar (1995) başlıklı dizisinde; ya da Avşar’ın atık tenekelerden ürettiği, dolmayacaklarını bile
bile raflarda dizili bekleyen kumbaralarında (200 Kumbara, 1991). Ya da Seymen’in tek bir taşkınlık dairesi etrafında
kolajlanmış, anlaşılır bir amaç olmaksızın koşturan futbolcu fotoğraflarında (Erkeklik Komedisi, 2009). Gözetleme ve dijital
tuzaklar gibi içerimler taşısa da tek gözlü bitkiselliğin, örülü doğa manzarasının (CANAN, Ayçiçekleri, 2014) güzelliğindedir;
ya da önemsiz şeylerle doldurulmuş, üzerinde “Hayaller” yazan poşeti herhangi bir duygu izi yansıtmaksızın taşıyan adamın
portresindedir (Alptekin, Hayaller, 1999) bu anlar.


press release

Chosen from Rampa’s archive, works by Cengiz Cekil, Ergin Cavusoglu, Huseyin Bahri Alptekin, Gulsun Karamustafa,
Vahap Avsar, Erinc Seymen and CANAN—which range in date from the late 1970s to today—each portray a kind of
daydream, an instance which shows the boundlessness of possibility with its inherent futility. Wishful thinking is a state of mind
that lay between reality and desire, between life and its tangible but sometimes unreachable possibilities.


 RAMPA  İstanbul

Sair Nedim Caddesi No: 21a, Akaretler 34357 Besiktas, Istanbul

Tel.: +90 212 327 08 00