1 Aralık 2015

SISMANOGLIO MEGARO Sanat Galerisi - Cuma, Cumartesi, Pazar - Grup SergisiGrup Sergisi

 Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim,
Mıgırdiç Arzivyan, Niko Manginas

Cuma, Cumartesi, Pazar

11 - 31 Aralık 2015

Sergi açılışı
10 Aralık 2015 Perşembe saat.18.00

basın bülteni

Farklı dinden ve mezhepten 5 fotoğrafçı ötekini anlıyor, anlatıyor

Birlikte yaşamayı, sevmeyi, ötekini anlamayı, saygı göstermeyi, anlatmayı ve yeni kültürlere tanıtmayı amaçlayan
5 fotoğrafçı, belgesel fotoğraflarla halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracılık ediyor.

Yunanistan İstanbul Başkoskonsolosluğu, SEV Vakfı ve Arge Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. desteği ile
“CUMA, CUMARTESİ, PAZAR”adli sergi 11 Aralık 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Sismanoglio Megaro’da
gerçekleşecek.

İnançlar insanoğlunun varlığı kadar eskidir ve tüm dünyada olduğu gibi, üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklardaki çok
renkliliğin de kaynaklarından biridir. Birbirinden farklı uygulamaları, örf ve adetleri olsa da tüm dinlerin mesajı aynıdır:
“Birliktelik, birbirini sevme, ötekini tanıma ve saygı gösterme.”

Tarih boyunca bu topraklardan geçen birçok kültürün izleri, giderek artan bir hızla yok oluyor. Bu yok oluş ve kayıplar,
asırlardır İstanbul’da yaşamış ve yaşamakta olan halklar arasındaki bağların da zayıflamasına neden oluyor.

Farklı dinden, mezhepten ve toplumdan beş fotoğrafçı, bu sergide fotoğrafın görsel dili sayesinde “ötekini anlamayı ve yeni
kültürlere tanıtmayı” amaçlayarak, halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracı olmaya çalışıyor.

Görsel sanatlarda, özel olarak da “belgesel fotoğrafta”, hiç bir konunun sonu yoktur. Zaman ve mekân süreci içinde
doygunluğa ulaşan konular, paylaşma zeminine ulaşır.

Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Niko Manginas da “Cuma,Cumartesi, Pazar”
adını verdikleri sergilerinde; inancı, ötekini, sevgi ve saygıyı, anlayışı, anlama ve anlatmayı, belgesel fotoğrafların
izini sürerek sanatseverlere aktarıyor.


SISMANOGLIO MEGARO

İstiklal Cad. No 60, İstanbul

Tel : +90 212 244 9335
Tel : +90 212 244 8640