1 Mart 2016

GALERİST Sanat Galerisi - İDİL İLKİN - Crystagram


İdil İlkin, 'Mavi Kalp', 2016, Kromojenik Baskı

İDİL İLKİN

Crystagram

4 Mart - 2 Nisan 2016

basın bülteni

Galerist, İdil İlkin’in ‘Crystagram’ başlıklı üçüncü kişisel sergisine 4 Mart – 2 Nisan 2016 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.
Sergide özellikle atmosferik optik algılamalar üzerinden yola çıkan sanatçı ışık, ışın, renkler, kırılımlar, saçılımlar, dalga
boyları, çoklu kristalin yapılar ve çınlamalar üzerine düşünüyor. Sanatçı, buzulların erimesi ve gazlardan yanan karların
iklimlere karışmasını dijital resimler, ışıklı kutular ve pullar üzerinden işliyor.

Eriyerek yok olmanın içinde yarattığı, maviden laciverte dönen ruh halinde, önlenmesi güç derin huzur hali, teslimiyet,
memnuniyet ve emniyet duygularına eşlik eden soğuma ve dönüşüm sürecinin yarattığı çaresiz anksiyeteyi, tanışmayı hiç
istemediği ölüm veya tükenmeye benzetiyor.

Sanatçı, çeşitli neden ve koşullardan ötürü yaşadığımız coğrafyanın etkisinde işler üretmenin, her ne kadar kimlik kavramı ile
doğrudan ilişkili olduğunu kabullense de, kimliğe ve coğrafyaya alışılmadık açılardan, farklı paralel ve meridyenlerden
bakmaya özen gösteriyor. Öznellik ve aidiyetle ilgili meselelerin bakış açısına bağlı olarak, sürekli değişkenlik gösteren,
kendi içinde özerk ve doğa ile uyumlu kompleks yapılar olması üzerine düşünen sanatçı, farklı coğrafyalardaki atmosferik
koşulların bir nevi mercek görevi gördüğünün altını çiziyor. Bu filtreleri kullanarak birey ve coğrafyaları, özellikle de kendisini
mercek altına alan İlkin, farklı renkte gözlükler yardımıyla dağınık yansımaların içinde sınırsızca hareket ederken
uyaranlara tamamiyle açık bir boyutta gezinerek deneyimlediği içsel sohbeti izleyici ile paylaşmaktadır.

İDİL İLKİN HAKKINDA
Chelsea College of Art and Design’dan Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesini alan sanatçı, eserlerinde tıpkı ses gibi
tekrarlayan elemanlar arasında bir ritim ve döngüsellik yaratmakta, renk ve ses ilişkisi ve enstruman olarak insan vücudu
üzerine düşünmekte, kendi sesiyle deneysel çalışmalar yapmaktadır.

GALERİST Sanat Galerisi - Tepebaşı

Meşrutiyet Cad. No:67K:1, Beyoğlu

Tel: +90 212 252 1896