6 Mart 2016

Galeri ZİLBERMAN 1 - EXTRAMÜCADELE - Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım


Extramücadele, İtaat ve İnşaat I, 2016
Demir kaide üzerinde çıkma çam tahtalardan rükû pozisyonunda adam ve demir vinç
16x80x103 cm

EXTRAMÜCADELE

Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım

26 Mart - 7 Mayıs 2016

basın Bülteni

Galeri Zilberman Extramücadele’nin galeriyle olan ilk sergisini duyurmaktan mutluluk duyar. Sanatçının yeni çalışmalarından
oluşan Ben Sadece Bana Söyleneni Yaptım isimli sergisi 26 Mart – 7 Mayıs tarihleri arasında galerinin ana mekanında
izlenebilecek.
1997’de hayali siparişler üzerine çalışan bir proje olarak başlayan Extramücadele, siyasi ve popüler olana verdiği doğrudan
referanslarla güncel yaşam kültürünün eleştirisini keskin olduğu kadar ince bir kavrayışla ele alıyor. Sanatçının yeni dönem heykel
ve yerleştirmelerinden oluşan bu sergi, kadın ve cezanın ayrılmaz hale gelmiş ilişkisinden yola çıkarak itaat etmeye, acımasızlığın
ilk kanunlarının yazılı olduğu arkaik kitaplara ve insanı köleleştiren borç kavramına doğru bir yolculuk yapıyor.

Sanatçı küresel olduğu kadar bölgesel konuları da kendine has sanatsal bir dille yeniden yorumluyor. Bilinen kutsalları ters yüz
ederek insanlık için yenilerini tanımlıyor. Kadın, tüm simgeselliğiyle sergiye nüfuz ederken, inanç, ideoloji ve sosyal konular altında
toplanan başlıklar, sergiye adını veren bir zincirin parçaları gibi birbirine eklemlenerek sonsuz esaretin kaygan zeminini hazırlıyor.
Bir büyük özgürlük yanılsamasıyla gelen neoliberal ekonomilerin dayattığı tüketim kültürünün kutsadığı dünyanın toplam borcu,
bol sıfırıyla yeni kutsalı oluşturuyor. Borcuna göre konum belirleyen günümüz insanı, bu yeni biat içerisinden çıkışını farklı bir
itaatte arıyor. Bu itaat gerek cinsiyetler arası eşitsizlik gerek de geçmiş ve günümüze ait inanç referanslarıyla birbirinin içine
geçerek şekil ve yer değiştiriyor.

Sanatçı bu sergiyle ilgili şunları aktarıyor:
“Borcun kutsal olduğu, itaatin huzur verdiği, farklılıkların cemaat gücüyle ezildiği, cezanın egemeni belirlediği bu cehennem
alemin en sefil yaratığı ise binlerce senedir kadın...
Bu cehennemde mesuliyet almadan günlerini dolduranlar için bu alemi, bir gül bahçesi zannetmek hiç de zor değil.
Ne de olsa vakti geldiğinde ‘ben sadece bana söyleneni yaptım’ diyebilecek olmanın lanetli huzuru var kalplerinde.
Yoksa kalp yerine vicdan mı demeliydik? Fakat içgüdüsel isteklerini doyuramayan ve dolayısıyla haz ile ilgili gelişimini
tamamlayamamış bu hasta kalabalığın vicdanı olabilir mi? Evet, aşk ve matematiği bir araya getirmek şiirsel ve devrimci bir arzu,
fakat 2015’te Türkiye’de şiddetten ölen kadınların sayısı 289 ve dünyanın toplam borcu ise 230 trilyon dolar.”

Çizgisel bir anlatının kendi uzamını oluşturduğu, fikir ve çağrışımların yan yana gelerek sessizce çarpıştığı bu seçki, bir büyük
çöküş fikrinin altını neşeyle çiziyor. Sıradan, işlevlerinden emin olduğumuz nesneler kendilerine ait olmayan sahici masallar
anlatırken, birazdan ayağının altından çekilecek halıdan habersiz izleyiciyi dinlemeye davet ediyor. Ben Sadece Bana Söyleneni
Yaptım 26 Mart - 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında görülebilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Zeynep Temiz’le iletişime geçiniz: zeynep@galerizilberman.com

Extramücadele (İstanbul, 1970) Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Ana Sanat Dalı’ndaki eğitimini 1998 senesinde
tamamlamıştır. Sanatçı İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Gerçekleştirdiği son dönem kişisel sergileri:
Volta 11, Basel, 2015; Gökyüzünde Tanrı Yok Kuşlar Var (Galeri NON, İstanbul, 2014);
Bunu Ben Yapmadım Siz Yaptınız (Galeri NON, İstanbul, 2010);
karma sergiler:
İstanbul:Passion, Joy, Fury, MAXXI 21. Yüzyıl Sanatları Ulusal Müzesi, Roma, İtalya 2015;
Minör Kahramanlıklar (Galeri Zilberman, 2015), Objets Trouves, Delvoyeurs (Galeri Didier Claes, Brüksel, 2015),
Black & White (Van Abbe Museum, Eindhoven, 2013 ve Museum of Modern Art (Varşova, 2011),
The 13th Biennial of Art: Pure Expression (Sırbistan, 2008) ve 10. İstanbul Bienali (İstanbul, 2007).

Galeri ZİLBERMAN 1 (Kat:3)

Istiklal Cad. Misir Apt. No:163 K.3, Beyoglu / Istanbul, Turkey, Tel: +90 212 251 12 14