29 Şubat 2016

EVİN Sanat Galerisi - CANSEN ERCAN - Resim Sergisi



 CANSEN ERCAN

Resim Sergisi

8 - 29 Mart 2016

basın bülteni

Cansen Ercan’ın, peyzaj ve portrelerden oluşan yeni kişisel sergisi 8 Mart, Salı günü Evin Sanat Galerisi’nde açılıyor.
Sanatçı resimlerinin üretim sürecinde, kendi etrafında olan doğal çevreyi, algı ve tercih süzgecinden geçirerek,
gözlemlerini ekleyerek ve yeniden düzenleyerek kendine ait malzemeler haline getiriyor.

Yeni sergisindeki kompozisyonlarında peyzaj ve portreleri bir araya getirirken, figürleri birer biçim olmaktan çıkartıp
kimlik kazandırıyor. Gri tonların ağırlıkta olduğu paletine eklediği canlı renkler ve güçlü yorumu, peyzaj içine
yerleştirilmiş bu portreleri ön plana çıkarıyor. Resimlerinde dikey ve yatay çizgilerin yoğunlaşan veya ayrışan hakimiyeti
biçimleri oluşturuyor. Peyzajlarının belirgin özelliği olan dingin ve güçlü kompozisyonlarında konu,
renk ve biçimin önüne geçmiyor.

Cansen Ercan, resimleri üzerine aktardığı kendi görüşlerinde resimlerinin plastik değerler kapsamında değerlendirilmesi
gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyor: “Resimlerimde, resimsel kaygıların, plastik değerlerin, resmin kendi iç kriterlerinin
dışında edebiyata, şiire temel oluşturabilecek unsurlara yer vermem. Sanat tarihinin nirengi noktalarını referans alarak,
onlara eklemlenmeye çalışmak ve evrensel sanatsal değerlere sahip kişisellik önemli benim için. Tercihim, izleyicinin
resmimle, resmin kendi elemanları ve plastik değerleri üzerinden ilişki kurmasından yanadır.”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yüksek Resim Bölümü mezunu Ercan, bugüne kadar otuzdan fazla
kişisel sergi açtı. 2012 yılında Evin Sanat Galerisi’nde açılan resim sergisiyle “2013 Sedat Simavi Ödülleri,
Görsel Sanatlar Ödülü”nü kazandı.







EVİN Sanat Galerisi

Büyük Bebek Deresi Sokak No:13 Bebek, İstanbul
Tel:+90 212 265 81 58