6 Ocak 2016

AKADEMİLİLER Sanat Merkezi - A.S.M. - AHMET MEREY - Issızlığın Ortasında AHMET MEREY

Issızlığın Ortasında

Küratör
Denizhan Özer

21 Ocak - 20 Şubat 2016

basın bülteni

Akademililer Sanat Merkezi 21 Ocak- 20 Şubat 2016 tarihleri arasında Ahmet Merey’in “Issızlığın Ortasında”
isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşecek olan sergide sanatçı, doğaya özellikle de dağlara karşı duyduğu özlemi,
sevgiyi yaşamsallığın özelliğini taşıyan kurgularla ele almaktadır. 

Kurgusal pratikliğin bağımsız bir şekilde ortaya koyduğu bu resimler, sanatçının üzerine çıkıp yürüdüğü, tırmandığı,
uyuduğu kısaca hayatının bir bölümünü geçirdiği ıssızlığın ortasında kaldığı dağları içselleştirerek bize anlatması
bakımından son derece ilginçtir ve aynı zamanda yetkin bir düşüncenin ürünüdür. Hayran olunacak bir şekilde,
duygusuyla birlikte ortaya çıkan kurgunun yarattığı etkinin izleyiciyi kavraması bundandır. Burada sanatçı doğa
üzerinden bir anlatım sürecine girerek kendi gerçeğini, ruh halini tüm yalınlığı ile izleyiciye aktarmaktadır.
Paylaşımcı bir yaklaşım sergileyerek yaşam sürdüğü ve içselleştirdiği dağları sahiplenmeden izleyiciye sunan
sanatçı onların da bu dağlara sahip olmasını beklemektedir.

Bilinçli bir kurgunun etkisiyle oluşan ve yaşamsallığın izlerini taşıyarak içimize işleyen sergi 20 Şubat 2016’ya kadar
Pazar ve Pazartesi günlerihariç her gün 11:00 – 19:00 saatleri arasında Akademililer Sanat Merkezinde görülebilir.


Beyoğlu AKADEMİLİLER Sanat Merkezi

Balo Sok. No:37 Beyoğlu/İstanbul

Tel: +90 212 245 02 29