30 Aralık 2015

SANATORIUM Sanat Galerisi - HAKAN KIRDAR - Anıt Ormanı // Memorial ForestHAKAN KIRDAR

Anıt Ormanı / Memorial Forest

6 Ocak/Jan. - 6 Şubat/Feb. 2016

basın bülteni

Hakan Kırdar “Anıt Ormanı” isimli İstanbul’daki ikinci kişisel sergisinde, “Haynots” olarak anılan Ermeni mahallesinde
başlayan 1922 İzmir yangını sonrasında, zarar gören bölgenin ağaçlandırılarak Cumhuriyet'in bir modernleşme projesi
olarak yapılandırılmasıyla, Uluslararası İzmir Fuarı’na da ev sahipliği yapan ve zaman içinde adeta bir kent ormanına
dönüşen Kültürpark üzerine yoğunlaşıyor.

Sergi, kent merkezini büyük ölçüde tahrip eden yangının, o ana dek kentin -mahallelerde birlikte barış içinde yaşayan farklı
etnik grupların oluşturduğu- kozmopolit demografik yapısını bozduğunun altını çiziyor ve bunun ortak bir değeri paylaşan
hemşehriler olarak tüm ‘İzmirliler’ için tarihten ders çıkarılması gereken travmatik bir deneyim olduğuna işaret ediyor.

Sanatçı sergide kurmayı denediği empatik bağ yardımıyla, yıllar içinde unutulan yangının yarattığı yıkımın gücünü ve
acısını; sonrasında girişilen ağaçlandırma çalışmalarıyla da yaraları sarma ve iyileştirme niyetine dikkat çekerek,
herşeye rağmen anımsamanın erdemlerini vurgulamayı hedefliyor.

Hakan Kırdar: 1963 Aydın doğumlu sanatçı 1985’te İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı
Sanatlar Bölümü’nü bitirdi. Uzun yıllar İzmir ve İstanbul’da grafik tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. 2000-2013
yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılında aynı
üniversiteye bağlı Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü master programından “Çağdaş Sanat  Uygulamalarında Beden
Algısı, Toplumsal Kimlik ve Cinsiyet” konulu tez ile mezun oldu. K2 sanatçı inisiyatifi içinde kurucu olarak yer aldı. Özellikle
genç sanatçıların katılımını sağladığı ulusal düzeyde sergilerin yapımını üstlenen sanatçı, halen İzmir’de yaşamakta ve
çalışmaktadır. Önemli sergileri arasında "3. Mardin Bienali", Mardin, 2015, "Kesişen Eksenler", m1886 Sanat Projeleri,
Ankara, 2015, "Çanakkale Bienali: Koordinatlar 40°9′0″N-26°24′0″E", Depo, İstanbul, 2015, “PortIzmir 3-Çağdaş Sanat
Trianeli”, İzmir, 2014, "Salt Soyut", Mixer Galeri, İstanbul, 2013, “3. Uluslararası Çanakkale Bienali”, Çanakkale, 2012,
“Problemli Manzara”, Outlet Galeri, İstanbul, 2010, “Kasa'da 10 yıl”, Kasa Galeri, İstanbul, 2010, “Yaratıcı Yıkım”, Outlet
Galeri, İstanbul, 2009, “1. Gezici Tahran Bienali”, Hafriyat Galeri, İstanbul, 2008, “Sınır Çizgisi”, Çanakkale, 2007, “alis
Alis’e Karşı”, Kasa Galeri, İstanbul, 2005, “Üstü Değil Kendisi”, K2 Sanat Merkezi, İzmir, 2004 bulunmaktadır.

press release

‘Memorial Forest’, Hakan Kırdar’s second solo exhibition in Istanbul, focuses on the transformation of Kültürpark in İzmir,
which used to be an Armenian neighbourhood called “Haynots” before the fire incident in 1922. Kültürpark, also hosts
International İzmir Fair, has almost turned into an urban forest in consequence of a republican modernisation project.

The exhibition highlights the demolition effect of fire on the city’s cosmopolite demographic structure which was shaped
by different ethnic groups who had been living together peacefully. Traumatic effect of the incident on citizens
who shared a common value is also indicated.

The artist aims to emphasize virtues of remembering by not only making an emphatic connection with the impact
and sorrow resulted from the fire incident, but also relieve intentions of reforestation efforts.

Hakan Kırdar: Born in 1963, Aydın; he graduated from İzmir Dokuz Eylül University, Fine Arts, Applied Arts department in
1985. He worked as a graphic designer and an art director for long time in İstanbul and İzmir. Between 2000-2013 he
worked as a lecturer at Dokuz Eylül University Fine Arts department. He finished his masters in 2006 at the same university
with a thesis on “Body Perception, Social Identity and Gender in Contemporary Art Practices”. The artist is one of the
co-founders of K2 Artist Initiative, where he conducts exhibitions in national level with participation of young artists. He lives
and works in İzmir. Some of his significant exhibitions are "3rd Mardin Biennial", Mardin, 2015, "Crossing Axis", m1886 Art
Projects, Ankara, 2015, "Canakkale Biennial: Coordinates 40°9′0″N-26°24′0″E", Depo, Istanbul, 2015, “Triennial of
Contemporary Art PortIzmir 3”, Izmir, 2014, "Purely Abstract", Mixer Gallery, Istanbul, 2013, “3rd International Canakkale
Biennial”, Canakkale, 2012, “Problematic Landscape”, Outlet Gallery, Istanbul, 2010, “10 years at Kasa”, Kasa Gallery,
Istanbul, 2010, “Creative Destruction”, Outlet Gallery, Istanbul, 2009, “The 1st Annual Roaming Biennial Of Tehran”,
Hafriyat Gallery, Istanbul, 2008, “Border Line”, Canakkale, 2007, “alis vs. Alis”, Kasa Gallery, Istanbul, 2005,
“Not The Top But Itself”, K2 Art Center, Izmir, 2004.

SANATORIUM Sanat Galerisi

Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. No:32/A Beyoğlu İstanbul

Tel.: +90 212 293 67 17