23 Aralık 2015

SALT Beyoğlu - Şam'da Kayısı // Apricots from Damascus - Fanzin ve Sergi Projesi Şam'da Kayısı
Fanzin ve Sergi Projesi

23 Aralık/Dec. 2015 - 21 Şubat/Feb. 2016

Şam'da Kayısı'nın katılımcıları:
Atıf Akın, Nadia Al Issa, Marwa Arsanios,
Khaled Barakeh, Sezgin Boynik, Hera Büyüktaşçıyan, Ergin Çavuşoğlu,
Angela Harutyunyan, Minna Henriksson, Armine Hovhannisyan,
Marianna Hovhannisyan, Güven İncirlioğlu (The Pope), Banu Karaca, Pınar Öğrenci,
Zeynep Öz, Aras Özgün, Dilek Winchester, Fehras Publishing Practice

basın bülteni

Suriye'de savaşın şiddetlenmesinden bu yana milyonlarca kişi ülkeden iltica etmek zorunda kaldı; savaştan kaçanların
çoğu Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığındı. Kamu alanlarını değiştiren bu hareketlilik ve sürgün iklimi, İstanbul gibi büyük
kentlerde farklı karşılaşma ve etkileşim ihtimallerini beraberinde getirir. Dilek Winchester ve Atıf Akın tarafından bu
bağlamda kurgulanan fanzin ve sergi projesi Şam'da Kayısı, André Breton'un "İnsan yoldaş bulmak için yayın yapar!"
sözüne göndermeyle, sanatçı yayınları ve fanzinler aracılığıyla çok dilli bir üretim ve paylaşım ortamı yaratmayı
hedefler. Projenin katılımcıları, fanzin formatını kullanarak gerek kendi deneyimleri temelinde gerekse Cumhuriyet tarihi
boyunca İstanbul'u merkeze alan göç dalgalarının etkileri üzerine öneriler sunar.

Mevcut durumun olasılıklardan en iyisi olduğu anlamını taşıyan "Bundan iyisi, Şam'da kayısı" ifadesinden hareketle
adlandırılan proje, Winchester'ın 2010-2011'de çıkardığı Kayısı Kent A4 fanzininden temel alır. Her bir sayısı, aralarında
Akın'ın da bulunduğu sanatçıların katkısıyla oluşturulup tasarlanan fanzin, İstanbul'un dört bir yanında PVC kaplama ve
fotokopi hizmeti veren seyyar tezgâhlarda çoğaltılarak dağıtılmıştı. Genellikle görmezden gelinen ve kayıt dışı
ekonominin bir parçası olan bu işi yapanlar, çoğunlukla Doğu Anadolu'dan, özellikle de kayısısıyla meşhur Malatya'dan
İstanbul'a göçmüş kişilerdir. Şam'da Kayısı projesinde yayıncılık, kültürel ortaklıklar yoluyla temas kurmaya gayret eden
bir sanat pratiği ve çeşitli toplulukların kazanmış olduğu, disiplinlerarası ortak bir bilgi birikimi olarak konumlanır.


press release
 Apricots from Damascus
An apexart Franchise Exhibition

Since the escalation of the war in Syria, millions of people have left their homes, with a majority fleeing to Turkey,
Lebanon and Jordan. Public spaces in cities like Istanbul, transformed by this climate of movement and exile,
encompass different possibilities for encounters and interactions. The zine and exhibition project, Apricots from
Damascus, constructed by Dilek Winchester and Atıf Akın, pays homage to Andre Breton's statement "One publishes to
find comrades!" and aims to create a multilingual environment for production and exchange. The participants of the
project use the fanzine format to draw on personal experiences, or on the relics of waves of immigration that took place
in the recent history of the Republic of Turkey, with a specific focus on Istanbul.

Apricots from Damascus builds upon an earlier zine project Apricot City A4, which was initiated in Istanbul by artist
Winchester in 2010, and distributed by the local city PVC pushcart tenders. An unregulated, but tolerated business,
these carts are part of Istanbul's urban, informal economy, and are often operated by migrants from Eastern Anatolia,
particularly Malatya, a region famous for its apricots.

In 2015 Winchester teamed up with one of the original contributors Akın to collaborate on a new zine and an exhibition
that features works and references by all the commissioned editors. The title of their collaborative project, Apricots from
Damascus, is translated from the Turkish "Şam'da Kayısı" that forms part of an idiomatic expression meaning "It doesn't
get any better than this." The zines, which will also be distributed in public spaces in Istanbul, are printed in Arabic,
English and Turkish. Apricots from Damascus positions a form of publication as an artistic practice, in an effort to create
a more accessible template for a cultural commons.


SALT Beyoğlu

İstiklal Caddesi 136, Beyoğlu – İstanbul, Türkiye