7 Aralık 2015

Pi ARTWORKS Sanat Galerisi İstanbul - FARNIYAZ ZAKER - Something There Was That Must Have Loved A Wall


Primeval Relationship I, 2015, yün ve pamuk, yerleştirme, 450 x 70 cm

FARNIYAZ ZAKER

Something There Was That Must Have Loved A Wall

9 Ocak/Jan. - 7 Mart/March 2016

basın bülteni

Yaşamını İngiltere'de sürdüren İranlı sanatçı Farniyaz Zaker, Something There Was That Must Have Loved A Wall
isimli sergisiyle Pi Artworks İstanbul'da. Zaker, Türkiyeli sanat izleyicisiyle ilk kez 2012 yılında Pi Artworks'te açılan
Rewind, Pause, Fast Forward: Mirrors on Iran başlıklı grup sergisinde buluştu. 2014 yılında ise sanatçının yapıtları,
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sharjah Art Museum'da açtığı kişisel sergisinde izlendi.

Farniyaz Zaker, Pi Artworks İstanbul'da açılacak Something There Was That Must Have Loved A Wall isimli kişisel
sergisinde giyim, beden ve bina arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Bunu yaparken de galeri mekanına çeşitli müdahalelerde
bulunuyor. Serginin başlığını tarihçi Charles S. Maier'den alıntılayan sanatçı, mimari ve mekan üzerine güdülen
politikaların modern dünyanın inşasında oynadığı önemli rolü hatırlatıyor.

20. yüzyılla birlikte mimaride yaşanan sadeleşme ve ortaya çıkan modern yaklaşımlarla birlikte duvarlar süslerinden arındı;
Rönesans estetiğinin ihtişamı yerini işlevselliğin öne çıktığı yapılara bıraktı. Buna paralel olarak giyim modasında da
sadeleşme yaşandı. Kadın bedeninin, tıpkı mimari öğelerde olduğu gibi, süslerden arındırılması gerektiği yönündeki
görüşlerin ortaya çıkışı da bu döneme rastlar. Zaker, son sergisinde modern dönem öncesine ait süsleri geri getiriyor.
Galerinin ortasına yerleştirdiği sütuna çeşitli motiflerle bezenmiş kumaşlar giydirerek, beden ve bina ilişkisini yeniden
kuruyor. Pi Artworks'ün bir asrı aşkın süredir ayakta duran tarihi Mısır Apartmanı'ndaki yerine yeni yaklaşımlar getirirken,
binanın yapısıyla da ilişkiye geçen bir yerleştirme yaratıyor. Diğer taraftan, sanatçının mekana sonradan eklediği süslemeler
belirli bir dönem veya tarzı yansıtma kaygısı gütmüyor. Zaker, ziyaretçiye tanıdık gelecek, şehrin çehresinde
sıkça karşılaştığımız motifleri kullanıyor çalışmalarında.


press release

Pi Artworks Istanbul is pleased to announce Farniyaz Zaker's new exhibition, Something There Was That Must Have Loved
A Wall. Zaker was first introduced to the art scene in Turkey through the group show Rewind, Pause, Fast Forward: Mirrors
on Iran, which took place at Pi Artworks Istanbul in 2012. Recent works by the artist were exhibited in solo shows at
The University of Oxford and Sharjah Art Museum in 2014.

In her upcoming solo show at Pi Artworks Istanbul, Farniyaz Zaker positions the body, architecture and clothing in a
reciprocal relationship. Something There Was That Must Have Loved A Wall dwells mostly on the interactions between and
within different built environments. By quoting the historian Charles S. Maier in the title of her exhibition, she reminds us of
the importance of architecture and the politics of space in the construction of the modern world.

Since the early 20th century, architects and theorists have paid increasing attention to the links between clothing and
architecture; at the same time both modern architecture and women's clothing were made increasingly less ornamental.
With a series of works across the rooms of the historical Mısır Apartment building, Zaker investigates these connections.


Pi ARTWORKS Istanbul

İstiklal Cad. Mısır Apt 163/4 Galatasaray

Tel: +90 212 293 71 03