15 Aralık 2015

Galeri ZILBERMAN 1 - AHMET ELHAN - Buzlu Cam


Ahmet Elhan, Buzlu Cam #001, 2015, Pigment mürekkep baskı, 42x46 cm, Unique

AHMET ELHAN

Buzlu Cam

9 Ocak - 5 Mart 2016

19 Mart Cumartesi gününe uzatıldı

basın bülteni

Galeri Zilberman, Ahmet Elhan’ın Buzlu Cam isimli yeni sergisini duyurmaktan mutluluk duyar. Sanatçının galeriyle
olan ikinci kişisel sergisi, 9 Ocak - 5 Mart tarihleri arasında galerinin ana mekanında görülebilecek.

Buzlu Cam’la sanatçı fotoğrafın kendi geleneğine ve ustalık kavramına odaklanıyor. Yaşadığımız çağdaki görsel
taşkınlığa gösterdiği sanatçı hassasiyetiyle oluşturduğu yeni sergisinde, günümüzde çabucak üretilen ve tüketilen
dijital fotoğrafın manipüle edilmesine ve fotografik olarak gerçeği perdelemesine karşı alternatif bir bakış öneriyor.
Önceki çalışmalarında Elhan, mekanı zamanlarına bölerek farklı mekan kurguları ve algıları oluşturuyordu.
Bu serilerden Zaman ve Mekan ile binlerce parçaya ayırıp tekrar bir araya getirdiği yapıları akışkan bir şekilde
dönüştürmüş; 2013 tarihli Mürekkep sergisiyleyse Osmanlı mekanlarını tasvir eden 18inci yüzyıl gravürleriyle bugüne
ait figürleri üst üste getirerek daha büyük zamansal kırılmaları, platin palladium baskı tekniğiyle öne çıkarmıştı.
Bu çalışmalarda figürler de üst üste gelmiş, sadece zamansız ve mekansız değil, aynı zamanda cinsiyetsiz yeni
formlarla son derece geçişken, muğlak bir aralık tanımlamıştı.

Süreç içerisinde odağını mekandan figüre çevirmiş olan Elhan, Buzlu Cam’la kamerasını doğaya çeviriyor, fotoğrafın
geleneğine ve tarihçesine referanslar vererek yalın olanın, orada olanın peşine düşüyor. Günümüzdeki görsel
karmaşada bambaşka bir yaklaşımın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Sergideki çalışmalar, manzara ve doğa
fotoğrafçılığına egemen olan uzun sürede görüntü üretme özelliğini fotoğraf üzerine bir düşünme çağrısı olarak
kullanarak günümüzde dijital fotoğrafla hızlıca üretme refleksine direnç gösteriyor. Bu sayede, düşünmeden üretilen
fotoğraflardansa, durarak ve planlayarak yapılan çekimlerin değerini vurguluyor.

Elhan, çektiği doğa fotoğraflarına buzlu camın üzerindeki çizgileri ekleyerek fotoğrafın analitik olarak
değerlendirilmesini sağlıyor ve bu sayede kompozisyon konusuna dikkat çekiyor. Böylece fotoğrafın gerçeğin kanıtı
ya da yansıması olması meselesinin altını çizerken izleyiciye gözleriyle gördüklerine inanmamalarını öğütlüyor ve
izleyicileri Buzlu Cam’ın önünde vakit geçirerek fotoğrafın bir malzeme olarak sunabilecekleri üzerine
düşünmeye çağırıyor.

Ahmet Elhan’ın sergisi Buzlu Cam 5 Mart tarihine kadar Mısır Apartmanı üçüncü katta görülebilecek.
Ayrıntılı bilgi için lütfen Zeynep Temiz’le iletişime geçiniz: zeynep@galerizilberman.com

Ahmet Elhan (1959, İzmir) Marmara Üniversitesi’nde Grafik Tasarım bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sinema-TV bölümünden mezun olmuştur. Ulusal ve uluslararası pek çok karma
sergide yer almış olan sanatçının on dört kişisel sergisi gerçekleştirilmiştir. Çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında
önemli kurumsal ve özel koleksiyonlarda yer alan Elhan, İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.


  Galeri  ZİLBERMAN 1 (Kat:3)

Istiklal Cad. Misir Apt. No:163 K.3, Beyoglu / Istanbul, Turkey, Tel: +90 212 251 12 14