13 Aralık 2015

AKADEMİLİLER Sanat Merkezi / A.S.M. - İroniyi Gördün mü? - Grup Sergisi


Ercan Sert, TUYB, 72x65cm, 2015

 Grup Sergisi

Şeyma Barut, Gizem Enuysal, Berna Gülbey,
Kader Genç, Cansu Kahraman,
Ayşenur Köksal, Ahmet Müslüm Küçük, Ercan Sert, Cengiz Uğur

İroniyi Gördün mü?

küratör
Eylül Köksümer

26 Aralık 2015 - 16 Ocak 2016

basın bülteni

Akademililer Sanat Merkezi, 8 genç sanatçının işlerinden oluşan yeni sergisinde, sergiyi oluşturan eserlerin eskizleri
ile son hallerini birlikte sunarak, izleyiciyi farklı bir sanat deneyimi yaşamaya çağırıyor.

Karşımıza çıkan her eserin, yaratımı esnasında, eskizden tabloya uzanan süreçte kazandıkları ve yitirdikleri vardır.
İşte ironi, burada gizlenir; sanatçı yola çıktığında eskizinde bulunan varsayımlar ile yol sırasında değişikliğe uğrayan
adımlarının yarattığı benzerlikleri ve tezatları, ancak yolun sonuna geldiğinde ve geriye dönüp baktığında fark eder.

“İroni’yi Gördün mü?” isimli sergide yer alan bütün eserler, izleyicinin karşısına öncelikle eskizleri, yaratı notları ve
taslakları ile çıkmaktadırlar. Bu kağıt materyaller, özellikle sanatçısının zihinselliğini birebir aktarmada eserin
kendisinden daha samimi, iletişime açık ve dürüst ön sunumlar olarak görülebilir. Sonrasında izleyici, kağıt taslakların
hemen yanında yer alan orijinal eser ile tanışır ve yaratı sürecinin gerçekliğine, rastlantısallığına ve tesadüfi
karşılaşmalarına tanıklık eder. Friedrich Schlegel’in "İroni estetik bir pratiktir, araçtır." sözleriyle de ifade ettiği gibi,
söz konusu sürecin tamamını gözlemlemek, sanatçıya ve sanatsevere estetik bir pratiği ilk elden yaşama imkanı
sunmaktadır. Figüratif resmin son dönemdeki başarılı isimlerinden Şeyma Barut, Gizem Enuysal, Berna Gülbey,
Kader Genç, Cansu Kahraman, Ayşenur Köksal, Ahmet Müslüm Küçük, Ercan Sert, Cengiz Uğur sergide işleriyle
yer alan ve ‘ironik bir durum’ için gözlem imkanı sunan sanatçılar. 


Beyoğlu AKADEMİLİLER Sanat Merkezi / A.S.M.

Balo Sok. No:37 Beyoğlu/İstanbul, Tel: +90 212 245 02 29