19 Kasım 2015

SANATORIUM Sanat Galerisi - ZEYNO PEKÜNLÜ - Bildiğim Her Şey / Everything I Know ZEYNO PEKÜNLÜ

Bildiğim Her Şey / Everything I Know

25 Kasım/Nov. - 26 Aralık/Dec. 2015

basın bülteni

Zeyno Pekünlü’nün “Bildiğim Her Şey” isimli ikinci kişisel sergisinde yer alan yeni çalışmaları önceki işleriyle benzer montaj,
yeniden düzenleme ve bağlamdan koparma yöntemleri kullanarak bilginin üretimi ve dağıtımı süreçlerini parçalarına
ayırıyor. Sanatçının buluntu imajlar ve metinlerle başlayan koleksiyoncu tavrı, üniversite amfilerinin çöplerine ve sıra
altlarına, internetin muazzam dijital ve düzensiz arşivine ve son olarak da insanın ömrü boyunca biriktirdiği, lüzumlu,
lüzumsuz, ezberlenmiş, evrensel, kişisel, anlık ya da kalıcı bilgi yığınına yöneliyor.

Hakiki bilginin ne olduğu ve bilginin yeniden üretim süreçleri hakkındaki sorulardan yola çıkan bu çalışmalar;  bilginin
temellük edilmesinin ve paylaşılmasının imkânsızlığına, ekranlarımızda durmadan akan ve her saniye yenilenen
enformasyonun işlevlerine dair absürt kategorizasyon ve arşiv denemeleri olarak karşımıza çıkıyorlar.

Zeyno Pekünlü:  1980 yılında İzmir’de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’den mezun olduktan sonra aynı
üniversitede master ve sanatta yeterlik programlarını bitirdi. Barselona Üniversitesi’nde “Sanatsal Üretim ve Araştırma”
programında ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak
çalışmakta. Önemli kişisel gösterileri arasında Bütün Mümkünlerin Kıyısında, Kiev Bienali, 2015 / Maksim Gorky Theater,
Berlin, 2014; Beni Osman Öldürdü, Sanatorium, İstanbul, 2013; önemli grup sergileri arasında  14. İstanbul Bienali, 2015
Jakarta Bienali, Her Tercih diğer İhtimaller İçin Bir Dışlamadır, SALT, 2015, Sights and Sounds, Jewish Museum,
New York, 2015 bulunmaktadır.

press release

Zeyno Pekünlü’s latest works in her second solo exhibition deciphers the process of information production and distribution
through several methods such as montage, rearrangement and decontextualization; parallel to her previous
works.Beginning with found footage and texts, the collector attitude of the artist gravitates to thrash cans of lecture
theatres, under the desks, enormous and irregular archive of the Internet, and finally the necessary, unnecessary, rotely,
universal, personal, instant or permanent information mass that people accumulate over time.

In these works, underlying questions about the essence of genuine information and its reproduction processes stand out
as absurd attempts of categorization and archiving regarding the function of constant information flow and
the impossibility of knowledge share and appropriation.

Zeyno Pekünlü:  Zeyno Pekünlü was born in 1980 in İzmir. After graduating from Mimar Sinan University Painting
Department, she completed her MA and PhD in Art Program in the same university. She finished her second MA in
Universitat de Barcelona “Production and Artistic Research”. She works as a lecturer in İstanbul Kültür University since
2011. Some of her crucial exhibitions are:    At the Edge of All Possibles, Kiev Biennale, 2015 / Maksim Gorky Theater,
Berlin, 2014; Osman Killed Me, SANATORIUM, Istanbul, 2013; 14. İstanbul Biennial; 2015 Jakarta Biennial,
Every Inclusion Is An Exclusion of Other Possibilities, SALT, 2015, Sights and Sounds, Jewish Museum, New York, 2015.

SANATORIUM Sanat Galerisi

Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. No:32/A Beyoğlu İstanbul

Tel.: +90 212 293 67 17