12 Kasım 2015

AKADEMİLİLER Sanat Merkezi - MEHMET MAHİR - Bach'ın MelekleriMEHMET MAHİR

Bach'ın Melekleri

Küratör
Denizhan Özer

26 Kasım - 23 Aralık 2015

basın bülteni

Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşen sergide sanatçı görsel imgelerle müzik arasında oluşan ilişkiyi
Johan Sebastian Bach üzerinden irdeleyerek bir anlamda Bach'ın müziklerini resimsel düzeye aktararak
sanatın farklı iki alanını bir araya getirmektedir.

Matematiksel bir kurgu ile ortaya çıkan resimlerin yüksek estetik düzeyinin yanı sıra çok önemli bir müzisyen olan Bach'ın,
duygusunu yüzey üzerine taşıması son derece ilgi çekici olmakla beraber geçmiş zamana ait duyguları bu güne farklı bir
şekilde taşıması bakımından da ilginçtir. Müziğe dair duygu ve fikirlerin görsel düzeyde algılanmasına yardımcı olmayı
amaçlayan sergi bilinen ve alışılmış olan algılama sürecini yıkıp pozitif düşünce ile sanatı toplumsal hayat içinde yücelterek
daha değerli bir hale getirmektedir. Renksel bir kurgunun armonisi ile ortaya çıkan yapıtların geçmiş ile bugün arasında
geçen zamanı müzik üzerinden sorgulaması sanatçının yaşam içinde kurduğu kendi matematiksel sistemi, zaman
kavramını,ritmik yapıyı,duygusal bir tutumla ele almasının net bir göstergesidir.

Müzik ve resmin yaşanmışlıklarından doğan ve farklı bir dille oluşan sergi 23 Aralık 2015’e kadar
Pazar günü haricinde her gün 11:00 – 19:00 saatleri arasında Akademililer Sanat Merkezinde görülebilir.

 Beyoğlu AKADEMİLİLER Sanat Merkezi

Balo Sok. No:37 Beyoğlu/İstanbul

Tel: +90 212 245 02 29