4 Ekim 2015

SANATORIUM Sanat Galerisi - SERGEN ŞEHİTOĞLU - Cubbyhole SERGEN ŞEHİTOĞLU

 Cubbyhole

8 Ekim/Oct. – 7 Kasım/Nov. 2015

basın bülteni

İsmini İngilizce'de küçük bir mekanı tarif etmeye yarayan, ‘odacık’ ya da ‘hücre’ anlamlarına gelen bir terimden
alan “cubbyhole”, Sergen Şehitoğlu’nun henüz hiçbir yerde sergilemediği çalışmalarını kapsayan bir seri.
Özünde modernizmin idealist vizyonu üzerine temellendirilmiş günlük hayatlarımızın, baştaki ideallerin aksine
ne kadar da daraltıcı, kopartıcı ve hapsedici olduğunun altını çizen seri, özellikle büyük kentlerde modern şehir
hayatının insana dayattığı hayat biçimlerini sofistike ve çokkatmanlı imgelere dönüştürüyor.

Evlerimizden çıkıp klimalı arabalara biniyor, plazalardaki ofislerimize geçiyor; kendimizi eğlendirmek ya da
‘sosyalleşmek’ için de alışveriş merkezlerinde zaman geçiriyoruz. Bir kutudan diğerine sürüklendiğimiz, içinden
çıkamadığımız bu girdap, aslında kapitalizmin ve modernizmin bizi kontrol etmek için yarattığı bir kurgu. Kurallarını
kabul ettiğimiz bu hayatın doğamıza aykırılığı seride özellikle altı çizilen nokta. Kurt Vonnegut’un sözlerini ödünç
alırsak: “Buraya, yeryüzüne avare avare dolaşmak için geldik. Sana bundan farklı bir şey söyleyen olursa aldırma.”

Sergen Şehitoğlu da serideki fotoğraflarında insanın insandan, insanın doğadan kopartıldığı bu dünyadaki
yalnızlaşmış bireyin izini sürüyor. Dijital manipülasyon olmadan yarattığı neredeyse kaleydoskopik bu imgeler,
tekrarlanan yatay ve dikey çizgilerle, hapsedilmiş bireyi fotoğraflarında tekrar ve tekrar hapsediyor.

Sergen Şehitoğlu: 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sergen Şehitoğlu,Saint-Joseph Lisesi’nin ardından
Y.T.Ü'de Mühendislik okudu. Eğitimini Marmara Üniversitesi Fotoğraf Yüksek Lisansıyla sürdüren Şehitoğlu,
2010’da İ.F.M Leica Galeri’de açtığı ilk kişisel sergisinden sonra, eserleri İstanbul, Berlin, Bruksel, Amsterdam, Londra,
İzmir, Ankara, Bursa, Basel, Paris ve Viyana’da çeşitli galeri ve fuarlarda sergilendi.
2013 yılında “0 dB” adlı ilk fotoğraf kitabını yayınlayan Şehitoğlu, bir fotoğraf inisiyatifi olan GFİ’nin
kurucu üyelerinden olup; halen İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır.

press release

SERGEN ŞEHİTOĞLU - cubbyhole

Oct.8 – Nov.7, 2015

‘cubbyhole’ is the series that consist of Sergen Şehitoğlu’s pieces that will be exhibited for the first time.
The series emphasizes how contractionary, disconnected and imprisoned our daily lives are; despite they
have been grounded on idealist vision of modernism at first place. ‘Cubby Hole’ transforms insisted
modern big city life paths into sophisticated and multi-layered images.

We get off the house; take air-conditioned cars; pass to offices in plazas; spend our time in shopping malls
to be entertained or socialize.  This vortex that we cannot escape and drift from one cube to another, is actually a
fiction created by capitalism and modernism to control us. How this life style, that we already accepted its rules,
is against to our nature is the point that is highlighted in the series of ‘Cubby Hole’. As Kurt Vonnegut says,
“I tell you, we are here on earth to fart around; and don’t let anybody tell you different’.

Sergen Şehitoğlu traces world’s isolated individuals, where people break off other people and nature,
via his photography in the series of ‘cubbyhole’. Without any digital manipulation, the artist locks the
imprisoned individual again and again with repeated horizontal and vertical lines in almost kaleidoscopic images.

Sergen Şehitoğlu: The artist, born in 1980 in Istanbul, graduated from Yıldız Technical University Mechanical
Engineering Department. Şehitoğlu, who continues his MA education in Marmara University Fine Arts Faculty,
Photography Department, had his first individual exhibition in İ.F.M. Leica Gallery. Later, his artworks have been
exhibited by several galleries and fairs in Istanbul, Berlin, Brussel, Amsterdam, London, İzmir, Ankara, Bursa,
Basel, Paris and Vienna. The artist, who is one of the founder members of GFİ – a photography iniative,
published “0 dB” as his first photography book in 2013. Şehitoğlu works and lives in Istanbul.

SANATORIUM Sanat Galerisi

Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. No:32/A Beyoğlu İstanbul

Tel.: +90 212 293 67 17