14 Ekim 2015

Pi ARTWORKS İstanbul - ALLEN GRUBESIC - Deneysel Kanıt / Experimental Evidence


WTFFTW, 2015, keten üzerine akrilik ve liquitex clear, 20 parça, 160 x 185 cm, detay

ALLEN GRUBESIC

Deneysel Kanıt  

7 Kasım/Nov. - 26 Aralık/Dec. 2015

basın bülteni

Allen Grubesic Türkiye'deki ilk kişisel sergisini Pi Artworks İstanbul'da açıyor. Galeri tarafından geçtiğimiz yıl
Contemporary İstanbul fuarında temsil edilen sanatçı, bu sergide ziyaretçileri sanatsal pratiğinin farklı yönlerini
yansıtan yerleştirmelerle karşılayacak.

Güncel konularla nostaljik dili birleştiren bir sergi Deneysel Kanıt. Burada sanatçının dijital dünyaya ait imgeleri
oyunbaz bir tavırla manipüle ettiği çalışmaları öne çıkıyor. Grubesic bu işlerde kendi deyişiyle, bugünün türlü
tuhaflıklar barındıran gerçekliğini piksellere hapsediyor; tanıdık ama karmaşık bir dile tercüme ediyor.

Sanatçının pratiğinde önemli bir yer tutan ve farklı mecralarda ürettiği işlerinde karşımıza çıkan 'komplo teorileri',
bu serginin de baskın konularından. İngiliz istihbarat birimi GCHQ'nun, ekibe yeni üyeler katmak için hazırladığı bir
sınavdan yola çıkan işinde, birim tarafından yayınlanan gerçek bir kodu kullanıyor Grubesic. Metal levhalar üzerine
titizlikle işlediği göstergeler ilk bakışta anlamsız gelen bir bütünü oluştursa da, muhtemelen içerisinde önemli
bir sırrı gizliyor. Bu kodlar geçmişten bugüne dünyayı yöneten, kimi insanları paranoyaya sürükleyen
komplo teorilerini hatırlatıyor.

Keten ve metalin ağırlıklı olarak kullanıldığı sergide, malzemelerin doğal rengi dışında, siyah ve beyaz renkler göze
çarpar. Önce bir şasiye gerilip tuval görevi gören keten bez, bir adım ötede karşımıza giysiye dönüşmüş durumda
çıkar. Haftanın her günü için bir ceket üreten sanatçı, gidilen yerlerden yenen yemeklere ve temas edilen insanlara
kadar her türlü deneyimden izler taşıyan kıyafetlerle birlikte, sergiye bireyi de dahil eder.

Deneysel Kanıt'ta efsaneleşmiş sanat akımı Dada'ya, çarpıcı bir yerleştirmeyle selam gönderiyor Grubesic.
Birinci Dünya Savaşı'na tepki olarak ortaya çıkan bu akım, sanatçıya göre, Türkiye'nin güncel durumunda yeniden
anlam kazanıyor. 'Da' kelimesi aynı zamanda farklı dillerde 'evet' anlamını taşır. Bu kelimeyi art arda defalarca yazan
sanatçı, onun anlamını kaybetmesine yol açarken, diğer taraftan da yeni bir içeriğe kavuşmasını sağlar. Onun bu
tekrara dayalı yaklaşımı, WTFFTW başlıklı işinde, internet dünyasına ait zıt duyguları barındıran iki kısaltmanın
tekrar tekrar tuvale işlenmesiyle farklı bir bağlamda karşımıza çıkar.


Allen Grubesic (d. 1978) 2003 yılında Stockholm’deki The Royal Institute of Art’tan mezun oldu. Yapıtları
Gallery Niklas Belenius, Stockholm (2014); Maria Stenfors Gallery, Londra (2011); Lautom, Oslo (2009);
Laviola Banks Gallery, New York (2008); Tensta Konsthall, Stockholm (2007); Nationalmuseum, Stockholm (2005);
Kiasma, Helsinki (2004); İskenderiye Kütüphanesi, Mısır (2004); Kunstlerhaus Bethanien, Berlin (2002);
Moderna Museet, Stockholm (2002) gibi sanat kurumu ve galerilerde sergilenen Grubesic,
İstanbullu sanat izleyicisiyle de Contemporary Istanbul fuarında (2014),
Manzara Perspectives’deki “Silence is Appreciated” (2009) ve 5533’teki “Üretebilmek Üzerine” (2008)
sergilerinde buluştu. Sanatçının yeni yerleştirmeleri, 3 Nisan 2016 tarihine kadar Stockholm'deki Spritmuseum'da
devam eden, küratörlüğünü Rick Herron ve Bill Arning'in üstlendiği "Powerful Babies" sergisinde görülebilir.

press release

ALLEN GRUBESIC

Experimental Evidence

 November 7 - December 26,  2015

Pi Artworks Istanbul is proud to present Allen Grubesic’s first solo show in Turkey, having previously represented
his work for the first time at Contemporary Istanbul 2014. Experimental Evidence will showcase various
installations that reflect different sides of his artistic practice.

Grubesic's new exhibition Experimental Evidence combines contemporary themes with a nostalgic style. As the artist
himself puts it, he pixelates the absurd realities of today, translating them into a familiar but complicated language.

The subject of 'conspiracy theories', which has an important place in the artist's practice, is also a dominant theme
in this exhibition. In one of his works Grubesic uses an actual code published by the British intelligence agency
GCHQ (Government Communications Headquarters) to recruit talented new members. Even if the signs
he carefully processes on metal plates appear nonsensical at first glance, they may well hide a vital secret within.
These codes remind us of conspiracies past and present, and the conspiracy theories, which have dragged,
some people into a world of paranoia.


Allen Grubesic (b. 1978) graduated from The Royal Institute of Art in Stockholm in 2003. He has exhibited his work at
the galleries and art institutions including Gallery Niklas Belenius, Stockholm (2014); Maria Stenfors Gallery, London
(2011); Lautom, Oslo (2009); Laviola Banks Gallery, New York (2008); Tensta Konsthall, Stockholm (2007);
Nationalmuseum, Stockholm (2005); Kiasma, Helsinki (2004); Bibliotheca Alexandria, Egypt (2004);
Kunstlerhaus Bethanien, Berlin (2002); Moderna Museet, Stockholm (2002). In Istanbul the artist’s works were
exhibited at Contemporary Istanbul art fair (2014), the exhibition titled “Silence is Appreciated” at Manzara
Perspectives (2009) and “On Produceability” at 5533 (2008). Grubesic's installation is a part of the exhibition "Powerful
Babies", curated by Rick Herron and Bill Arning, which takes place at Spritmuseum, Stockholm until 3 April 2016.

Pi ARTWORKS Istanbul

İstiklal Cad. Mısır Apt 163/4 Galatasaray

Tel: +90 212 293 71 03