22 Ekim 2015

GALERIST Sanat Galerisi / Tepebaşı & Studio - DANIEL CREWS-CHUBB - Zumbi ve BelfieDANIEL CREWS-CHUBB

Zumbi ve Belfie

23 Ekim/Oct. - 21 Kasım/Nov. 2015

basın bülteni

Galerist, İngiltere’nin gelecek vaad eden genç ressamı Daniel Crews-Chubb’ın ‘Zumbi ve Belfie’ başlıklı sergisine,
23 Ekim – 21 Kasım 2015 tarihleri arasında iki farklı mekanında eşzamanlı olarak yer veriyor. Crews-Chubb’ın
İstanbul’da ürettiği desen, resim ve duvar yerleştirmesinden oluşan son dönem işleri Galerist’in Tepebaşı’ndaki
ana sergi mekanı ile Şişhane’deki proje alanı Studio*’da izlenebilir.

Londra sanat çevreleri tarafından heyecanla izlenen ressamlardan biri olan Crews-Chubb, üretim sürecinde soyut
ve figüratif kavramların tekrarlanması üzerine yoğunlaşır. Sanatçı, uyum ya da çatışmanın ayırt edilemediği,
belirsiz bir ilişkinin içinde şıkışıp kalmış bir çiftin (Zumbi ve Belfie), cesur ve naif figürlerini içeren arketipik motifi
tekrarla resmeder. Resimlerin tamamı aynı motifi içermesine karşın, herbiri kendine has renk, doku ve hissiyata
sahip nitelikler taşır. Crews-Chubbs’ın işlerine bir bütün olarak bakıldığında, sanatçının üretiminde özellikle
figüratif resim ile ilgilenmediği anlaşılır. Sanatçı, daha ziyade, Georg Baselitz ya da De Kooning’in ‘Kadın’
serilerindeki modern, soyut ve figüratif imgelerde de olduğu gibi, aynı figürün tekrarını resim sanatının kendisini
keşfetmek adına bir araç olarak kullanır. Sanatçı, açık ve serbestçe dışavurduğu neşeli resimlerinde Karel Appel
ve Asger Jorn’a ilham kaynağı olan ve devamında çağdaş resimde yer edinen çocuksu yaratıcılığı yüceltir.

GALERIST STUDIO
Studio, Galerist ve Kameleon işbirliği ile hayata geçirilen alternatif sergi ve proje mekanıdır. Mayıs 2015 tarihinde
açılan geçici mekan deneysel projelerin yanısıra dönemsel sanatçı stüdyosu olarak da kullanılıyor. Şişhane ve
Galata'yı birbirine bağlayan Müellif Sokağı’nda konumlanan galeri, 19.yy son dönemine ait tarihi binanın girişinde
geniş vitrinli 60 metrekarelik bir sergi alanı sunuyor.

 GALERIST STUDIO

Müellif Sk. (Nilüfer Sk.) No: 5 -7 Beyoğlu / İst.

Tel.: +90 212 293 24 20


GALERİST Sanat Galerisi - Tepebaşı

Meşrutiyet Cad. No:67K:1, Beyoğlu

Tel: +90 212 252 1896