27 Ekim 2015

AYŞE TAKI & Sanat Galerisi - Ters-Yüz 4 - Örme SergisiTers-Yüz 4
Örme Sergisi

ESRA YARAR ABANOZ, BÜŞRA BALOTA, IRMAK BAYBURTLU,
MİNE BEŞEN, NİGAR DEMİRTAY,
VİLDAN TOK DERECİ, EBRU DİKMEN, ŞENEL GENÇ,
İREM SABANUÇ GÖNÜL, SİNEM BUDUN GÜLAS,
ÖZLEM ERZURUMLU JORAYEV, DENİZ DERE KALFAOĞLU, MARIA KARAMETOU,
TUNA KARAYAKA, NAZAN OSKAY,  ADRIENNE SLOANE, YÜKSEL ŞAHİN,
BİRET TAVMAN, BAŞAK ÖZDEMİR UYSAL, NURGÜL YİTMEN

2 - 20 Kasım 2015

basın bülteni

"Ters-Yüz 4” örme sergisinin ilki 2011 yılında bir grup tekstil sanatçısı tarafından gerçekleştirildi. İkincisi ise yabancı
sanatçıların da katıldığı uluslararası bir sergiyle 2012 de tekrarlandı. Üçüncüsü 2014  yılında uluslararası olarak
düzenlendi. Uluslararası düzenlenen bu sergi serinin dördüncüsünü oluşturmaktadır. Sanatçıları örme alanında
birleştirmeyi ve Türkiye’de örme sanatını tanıtmayı amaçlayan busergiye Türk sanatçıların yanısıra
Amerika’dan bu alanda tanınmış sanatçılar da katılmıştır.

Amerika’dan Maria Karametou ve Adrienne Sloane katılırken Türkiye’den Esra Yarar Abanoz, Büşra Balota,
Irmak Bayburtlu, Mine Beşen, Nigar Demirtay, Vildan Tok Dereci, Ebru Dikmen, Şenel Genç, İrem Sabanuç Gönül,
Sinem Budun Gülas,Özlem Erzurumlu Jorayev, Deniz Dere Kalfaoğlu, Tuna Karayaka, Nazan Oskay, Yüksel Şahin,
Biret Tavman, Başak Özdemir Uysal ve Nurgül Yitmen sergide yer almaktadır.   

Sergi 20 Kasım tarihine kadar gezilebilir.


AYŞE TAKI Galerisi

Şakayık Sok. 53  Tuna Palas Daire: 1, Teşvikiye, İstanbul

Tel: +90 212 343 21 54


Hiç yorum yok :