16 Eylül 2015

ELGİZ Çağdaş Sanat Müzesi: Proje 4L - AZADE KÖKER - Entkettet / Çözülüş / Dissolution


Azade Köker, Terkedilmiş Şehir, 2015, Kağıt/Video Enstalasyon, 40x40x90cm
Azade Köker, Abandoned City, 2015, Paper/Video Installation, 40x40x90cm

AZADE KÖKER

Entkettet / Çözülüş / Dissolution

9 Ekim/Oct. 2015 - 7 Ocak/Jan. 2016

Açılış / Private View
8 Ekim/Oct. 2015

basın bülteni

Elgiz Müzesi, 9 Ekim 2015-7 Ocak 2016 tarihleri arasında Azade Köker’in sergisine ev sahipliği yapıyor.
Sanatçı eserlerinde doğanın kentleşme ile tahripedilmesine karşın bu sürece direnişi üzerinde yoğunlaşıyor.
Azade Köker’in ‘Entkettet – Çözülüş’ sergisinde daha önceTürkiye’de sergilenmemiş karışık teknik ve kağıt çalışmaları
ile yeni yaptığı mekan odaklı enstalasyonları müzede sanatseverlere sunuluyor.

“Bir süreçten diğer bir sürece bağlanan koca bir zincirin halkaları bazen çözülür ve yere düşüp yığılır,
düşünceler akışını kaybeder, zaman ve mekan bağlantıları kopabilir, bütün bunlar bir son anlamına gelebilir.
Ama bu son belki de bir alışılmışa, bir ezbere olan bağımlılığın sonudur.
Güzel olan her şeyin akışı ve sürekliliği de, bağımlı olmanın bütün esareti ve olumsuzluğu da
bunları taşıyan zincir halkalarının gücü kadardır.
Yaşam zinciri ve esaret zinciri.
Ç ö z ü l ü ş sergisi birbirine zıt bu iki oluşumun sorgulanmasını ister.”
Azade Köker, Ağustos, 2015
press release

Opening Date
8 October 2015

Exhibition Dates
9 October 2015 – 7 January 2016

The Elgiz Museum will host one of Turkey’s contemporary artists Azade Köker between October 9, 2015 - January 7, 2016.
The artist explores the resistance that nature shows towards its destruction and urbanisation.
Entitled ‘Entkettet – Dissolution’ this exhibition examines Köker’s interrogation of socio-political issues with previously
un-exhibited mixed media and paper works alongside new space-oriented installations. 

“The links of the big chain that connect one process to another sometimes come undone, fall to the ground and pile up there,
thoughts lose their flow, the connections between time and space may rupture, all of this may signify an end.
But perhaps this end is an end to a routine, to an addiction of a rote.
The flow and continuity of every good thing and all the thraldom and negativity of dependency is as strong as
the links of the chain that carries them. 
The chain of life and the chain of thraldom.
The exhibition D i s s o l u t i o n promotes the questioning of these two opposite formations.”
Azade Köker, August, 2015

AZADE KÖKER, web >>

Azade Koker, Entkettet / Cozulus, 2015,
Kagit Enstalasyon, degisken ebatlar, detay 

ELGİZ  Çağdaş Sanat Müzesi: Proje 4L

Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza, Maslak 34398 Istanbul / Turkey

Tel: +90 212 290 25 25