5 Eylül 2015

C.A.M. Sanat Galerisi - SERKAN YÜKSEL - Uykudan Önce / Before Falling Asleep


Serkan Yüksel, Uykudan Önce, kalıp kağıdı üzerine elle kesim, 109x87,5 cm,  2015

SERKAN YÜKSEL

Uykudan Önce / Before Falling Asleep

08 – 31 Ekim/Oct. 2015

Açılış / Opening: 08.10.2015 | 18:00

basın bülteni

Serkan Yüksel’in Uykudan Önce başlıklı solo sergisi, güncel politik eleştiri dilini, titiz bir teknikle birleştiriyor. Sanatçı,
açık politik tavrını, hazır nesne olarak kullandığı eril belgeler üzerine tığ gibi işliyor. Katman katman açtığı belleğin içinden;
katilleri, avcıları, kurbanları olduğu kadar geleceğin kahramanlarını da söküp çıkarıyor. “Uykudan önce” anlatılan
masalların, uyanışın sivri dilli ütopyaları olabileceğini gösteriyor bize. Hatırlamak, gayri-meşru yaşamları kurtarmak
ve derin uykudan yeni masallara uyanmak için.

Serkan Yüksel, ‘Uykudan Önce Sergisi’nin en önemli işlerini ve kavramsal çerçevesini Gezi günlerinde oluşturmuş. Kolektif
belleğin, resmi tarihle nasıl çarpıştığını ve ütopyayı yarattığını, Gezi direnişi sırasında görmüş. Geçmiş, bugün ve geleceğin
iç içe geçtiği, anakronik bir kurgu faaliyeti olarak nostaljik değil fakat devrimci bir hatırlama biçimi fikrini orada geliştirmiş.

Serkan Yüksel, gazeteleri, patronları, haritaları; perdeleyen, ölçen, biçen, kalıba sokan, kimliklendiren söylemleri,
heykeltıraş kuvvetiyle yontuyor ve cerrah titizliğiyle kesiyor. Barbarlığın kayıtlarını tutan kâğıdın et kalınlığında bir şey
arıyor. Tümör gibi bir şey, orada takılı kalmış, sızlayan bir şey arıyor. Belleğe kıymık gibi batmış bir anı, bir cümle,
bir imge, bir gölge, bir ses… İşte onu belleğinde bulduğunda, tek bir anı tarihin içine koca bir taş gibi düşüyor,
zamanın katmanları yelpaze gibi açılıyor.

“Uykudan Önce” sergisi, unutmamayı seçmiş herkes için ama özellikle 12 Eylül’de çocuk olmuş bir nesil için
çarpıcı bir hatırlama deneyimi vaat ediyor. Sergi 08 – 31 Ekim tarihleri arasında C.A.M. Galeri’de izlenebilir.

press release

The solo exhibition of Serkan Yüksel, Before Falling Asleep, combines the critique of today’s political language
with a scrupulous technique. The artist processes his open political attitude on masculine documentations that
are used on ready-made objects. Between layers of unraveled memory he rips out the heroes of the future
as well as murderers, hunters and victims.  Before Falling Asleep shows us that the stories told can become
the awakening of sharp utopias. To remember is to save illegitimate lives and to wake up to new stories.

Serkan Yüksel, created the most important part of his work and his conceptual atmosphere of Before Falling Asleep
during the Gezi days. Gezi showed Yüksel how collective memory clashed with official history and how the result
was a utopia. Where the past, the present and the future meet, Yüksel has created the idea that lies not in the
anachronistic fictional activity of nostalgia, but in a more revolutionary way of remembrance.

Serkan Yüksel, along with his power as a sculptor he whittles and with the cautiousness of a surgeon cuts newspapers,
bosses; those who measure, breed and put maps into boxes. Yüksel looks for something in the thickness of a paper that
holds the record of barbarism. Like a tumor, he looks for something that has been stuck and still tingles. A moment that has
been carved into our memory, a sentence, a symbol, a shadow, a sound… Its when Yüksel finds that in his memory
that it falls like one large rock, layers of time reach the openness of a fan.

The exhibition of Before Falling Asleep, promises a thrilling experience for those who on 12th of September* are part of the
young generation, but even more for those who have decided to not forget nor wipe from their memory.
The exhibition will be on display at C.A.M Gallery from the 8 – 31 of October.
  
*12 September 1980, a coup d’état was staged in Turkey.

Serkan Yüksel, Çiftlik,
kalıp kağıdı üzerine elle kesim, 109x87,5 cm., 2015

C.A.M.  Sanat Galerisi

Şair Nedim Cad. No:25A, Akaretler, İst.

Tel: +90 212 245 79 75