3 Ağustos 2015

PG ART Galeri - KEREM OZAN BAYRAKTAR - ‘et cetera’KEREM OZAN BAYRAKTAR

‘et cetera’

5 Eylül – 3 Ekim 2015

basın bülteni

Kerem Ozan Bayraktar 5 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında et cetera isimli yeni sergisiyle Pg Art Gallery’de
izleyiciyle buluşuyor. Sergide Bayraktar’ın son dönemde ürettiği fotoğrafik bilgisayar görselleştirmelerinden
bir seri ve Parçalar isimli video çalışması izlenebilir. 

Bayraktar et cetera’da en genel anlamda bütün ve parça ilişkisine odaklanıyor. Sanatçı, bireysel olanın soyutlanmasının
bilgi için zorunlu bir eylem olduğunu belirtirken bu soyutlamada yiten şeyin öznelliği ile ilgilendiğini belirtiyor. Bayraktar’a
göre bu gerilim, yaşamın her alanında mevcut: “Toplumsal olaylardaki kitleye ve her bireyin kendisine yönelik yaklaşımımız,
felsefe ve bilimdeki her bir özellikli deney ile genellemeler arasındaki ilişki ya da tarihsel olayların kendileri ile tarihi
yorumlama şeklimiz buna örnek olarak verilebilir. Duygusal açıdan baktığımda, bir taraftan kültürü üretirken bir taraftan
birey olarak ona kurban oluyoruz gibi geliyor.” Sanatçı, sergide insan üretimlerinin içinde barınan, zorunlu modellemeden
arta kalanın duygusu üzerine çalıştığını ve bu nedenle genellemede güçlük çektiğimiz ya da genellemeye ihtiyaç
duymadığımız biçimlere odaklandığını belirtiyor. Sergide yer alan asteroit görselleştirmelerini, bu anlamda birer “leke”
olarak yorumluyor: “Bu parçalanmış nesneleri, tıpkı fotoğraftaki parazitlenme ya da diğer bireylerin tümünü algılayışımız
gibi birer “yığın” olarak görme eğilimimiz var. Uzayda oldukları için alışık olduğumuz perspektife, ufuk çizgisine sahip
değiller; bu nedenle sınırları belirli birer sembol değiller. Zaman zaman Hollywood filmlerindeki korkulan felaket nesneleri
oluyorlar. Bu durumun elbette asteroitlerle ilgisi yok. Soyutlayamadığımız şeylerin tümü benzer özelliklere sahip bana
kalırsa; bedensel ve ölümle ilişkili. Bu sebeple, her türlü parçalanmandan ürküyoruz çünkü zihnimiz bütünleme üzerine
kurulu. Bunu sadece kazalar ya da eskime gibi olguların görsel olarak üretimi ile değil, imgenin kendisine dair bir mesele
olarak algılamak da önemli benim için. ”


KEREM OZAN BAYRAKTAR
1984 İstanbul doğumlu Kerem Ozan Bayraktar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden
birincilikle mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansını tamamladı ve değişim programıyla
Newcastle Üniversitesi’nde bir yıl öğrenim gördü.  Aynı bölümde doktora eğitimine devam eden sanatçının çalışmaları
Pg Art Gallery, Aksanat, Siemens Sanat, Galerist, Plato Sanat, Nesrin Esitgen Collection, Gallery Niche (Tokyo),
İstanbul Modern ve Focus: Turkey (İsveç) gibi birçok galeri, müze, kurum ve festivalde izleyiciyle buluştu.

PG  ART  Gallery

Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

Tel.: +90 212 252 80 00