14 Haziran 2015

PG ART Sanat Galerisi - MELİS BUYRUK - Buradasın MELİS BUYRUK

Buradasın

8 – 30 Temmuz 2015

basın bülteni

Pg Art Gallery 8 – 30 Temmuz tarihleri arasında Melis Buyruk’un ‘Buradasın’ isimli ilk kişisel sergisine
ev sahipliği yapıyor. Aslen bir seramik sanatçısı olan Buyruk, bu malzemeyi kendi zorunlu özelliklerini
dışlamadan, günümüz sanatında bir ifade aracı olarak kullanıyor.

Melis Buyruk’un çalışmalarının büyük bir bölümünde seramiğin en görünür işlevsel formlarından biri olan tabak
yer alıyor. Sanatçı bu alana ait endüstriyel bir formu, şekil itibariyle olduğu gibi kullanmasına karşın, tabağı ele
aldığı bağlam onu bir tasarım nesnesinden sanat nesnesine eviriyor. Buyruk bunu tabağın gündelik fonksiyonu olan
sunma işlevini ötelemeden ve hazır-nesneye başvurmadan doğrudan tasarımın içerisinde gerçekleştiriyor.
Serginin ana çerçevesi de bu sunum kavramının yorumlanması üzerine şekilleniyor.

Sanatçı, sunum ve güzellik arasındaki ilişkiyi, dudaklar, çiçekler ve altın renkleri gibi akla ilk gelen örnekler yoluyla
betimlemesini, “süsleme” ve süslemenin sıradanlığı ile ilişkilendirmekte. Estetik’ten öte Antropolojik bir açıdan ele
alınması gereken bu sıradanlığın sunumu, insan bedenini ve insan kavramını bireysellikler üzerinden değil;
karakterinden, cinsiyetinden, tüm etnik ve sosyal özelliklerinden ayrıştırılmış olarak düşünmemize yol açıyor.

Buyruk, insanı genel bir kavram olarak ele alarak tüm insanlara özgü ortak nitelikleri vurguluyor;
insanın bedenini sunmasındaki güdüyü, bireysel olmayan, aksine yemek yemek gibi mekanik ve
hayvani davranış biçimlerinin işaretleri yoluyla gösteriyor.

Sanatçının buradaki tutumu -özellikle tabak ve endüstriyel seramik göz önüne alındığında- tasarımın her bir insana
özgü oluşunun, sanatsal bir bağlama aktarımını da içermekte. Bu yönüyle Buyruk’un çalışmaları iletişimi de her
insanın algılayabileceği bir doğrudanlık üzerinden kurmasına karşın, nihai amaç bu iletişimdeki mesaj üzerine
kurulmuyor. Buyruk, tasarımdaki temel yapı taşlarının gündelik fonksiyonlarını tümüyle manipülasyona
uğratmadan, onları sanatsal amaçlarla ele almanın olanaklarını sorguluyor.
PG  ART Gallery

Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

Tel.: +90 212 252 80 00


Hiç yorum yok :