28 Haziran 2015

Galeri APEL - Maden / Cevher // Mines and Ores - karma sergi


şirin iskit“ocaklarımız hep tütsün” keçe, yün, triko 146x30x190cm
“May the fire of our hearth always burn” felt, wool, wire, 146x30x190 cm

Endam Acar, Aydan Baktır, Zeynep Birced,
Fırat Bingöl, Bayram Candan, Sakine Çil, Can Göknil,
Aslımay Altay Göney, Güler Güngör, Şirin İskit, Aziz Kanat,
Kurucu Koçanoğlu, Suzy Hug Levy, Lerzan Özer, Emre Senan,
Maria Sezer, Zeynep Perinçek Signoret, Rüçhan Şahinoğlu,
Yıldız Şermet, Gamze Taşdan, Shirley Verette

Maden-Cevher

5 Eylül - 31 Ekim 2015

basın bülteni

Galeri Apel yıllık programında en az bir kez günümüzden bir konuyu ele almaya çalışır ve çok sayıda sanatçının
bu konudaki farklı yorumlarını izleyici ile paylaşmayı amaçlar. Bu doğrultuda, Galeri Apel'in14. Uluslararası İstanbul
Bienali ile eşzamanlı düzenlediği serginin konusu "maden-cevher" oldu.Doğada çoğu zaman yer altında saklı olan
cevheri, insan tarih öncesi dönemde keşfetti ve bu cevherden yararlanma yollarını aramaya koyuldu. Birçok destan,
dağı delebilen, cevheri eriten insanın maharetini yücelten hikayelerden oluştu. Kültürel ve teknolojik gelişmelere
paralel olarak, insanın madenlerle giderek daha da yakınlaşan bir ilişkisi oldu.

Maden ocaklarında kömür, bakır gibi madenleri yeraltından dışarıya taşıyan yola galeri denilmesi günümüz
sanatında galerilerinin yüklendiği işlevi de hatıra getirebilir. Kültürel faaliyetlerin belki de en insani olanlarından biri
sanat üretimidir. Galerilerde hayat bulan sanat eserlerinde yakın tarihin izleri, çağrışımları, değerleri saklıdır. Aynı
zamanda, madenlerdeki son derece zorlu çalışma koşulları, maden kazalarındaki emek-kırım, tarihi ve güncel emek
sömürüleri üzerine kurulan ihtişamın aldatıcı büyüsü de sanat eserlerinin üretiminde farklı çıkış noktaları oluşturur.
Katkıda bulunan sanatçılarımıza teşekkür ederiz.
Nuran Terzioğlu

press release

Mines and Ores

03.09.2015 - 31.10.2015

Gallery Apel tries to explore a topical theme at least once in its yearly program, and aims to share with viewers
diverse interpretations of this theme by a large number of artists. The theme “mines and ores” was selected within
this line for the exhibition held by Gallery Apel concurrently with the 14th International Istanbul Biennial. In prehistoric
times, humans discovered ores that are often hidden underground in nature, and began to search for ways to make
use of these ores. Many epics have been composedof stories glorifying the feats of human beings who could pierce
mountains and smelt the ores. Parallel to cultural and technological developments, humankind’s relationship
with mines grew ever closer.

The fact that passages in mines through which minerals such as coal and copper are transported from underground
to the surface are called galleries may also act as a reminder of the function assumed by art galleries today.
The production of art may well be one of the most humane of cultural activities. The traces, associations, and values
of recent history are hidden in works of art that come to life in galleries. At the same time, the deceptive spell of the
magnificence built upon the extremely harsh working conditions in mines, the labor massacres in mining accidents,
and historical and current exploitations of labor may inspire alternative points of departure for the production of art.
We would like to thank our artists for their contribution.
NuranTerzioğlu

(resimlerin üzerine tıklayınız / click on pics)


Galeri  APEL

Hayriye Cad. No: 5A, Galatasaray-İstanbul

Tel.: +90 212 292 7236