15 Mayıs 2015

ARTER Sanat Galerisi - karma sergi: Spaceliner - Küratör: BARBARA HEINRICHkarma sergi

Peter Anders, Sandra Boeschenstein
Pip Culbert, İnci Eviner, Monika Grzymala
Nic Hess, Gözde İlkin
Harry Kramer, Pauline Kraneis, Hans Peter Kuhn
Zilla Leutenegger, Pia Linz
Christiane Löhr, Ulrike Mohr, Jong Oh
Nadja Schöllhammer, Heike Weber

Spaceliner

Küratör
BARBARA HEINRICH

15 Mayıs - 2 Ağustos 2015

basın bülteni

"Spaceliner", desen ve mekân arasındaki ilişkiyi araştıran işlere odaklanan bir grup sergisi. 17 sanatçının işlerinin yer aldığı
sergi, çizginin yüzeyden özgürleşip mekânsallaşmasına ilişkin farklı yöntem ve yaklaşımları örneklendiriyor.

Sergideki bütün işler, temelinde çizimin yer aldığı bir düşünme biçiminden besleniyorlar. Bu yaklaşım, ortaya çıkan sanatsal
üretimi diğer mekânsal yerleştirmelerden farklı kılıyor. Malzeme seçimi ve kullanımında gözlemlenebilen bu fark, işlerin
grafik yoğunluğunda ve desenlerin mekândaki yerleştirilme biçimlerinde ortaya çıkıyor. Bu anlamda sergideki işler, bir
mecra olarak çizimin epistemolojik niteliğini kavramaya yönelik ısrarcı bir çabayı yansıtıyorlar. Öte yandan, işlerin tümünde
var olan "hareket" öğesi, imgenin mekânsal varlığı ile bizlerin mekân/uzam içindeki gerçek deneyimimiz arasındaki gerilime
ilişkin temel bir tartışma başlatıyor. Sergideki tüm işler, çizilen çizgiler ve gerçek mekân arasındaki geçiş alanlarında yer
alıyor ve hem içinde yaşadığımız sonradan oluşturulmuş mekânlarla hem de mekâna ilişkin içsel algılarımızla ilgileniyor.

Çağdaş desen üretiminin içerdiği biçimsel çeşitliliği sergilemeyi amaçlayan sergi, güncel bir ifade aracı olarak desenin
sıradışı yöntem ve malzemeler yoluyla yeni görsel fikirlerin gelişimini taşıyabileceği noktayı da ortaya koyuyor.

press release

"Spaceliner" is a group exhibition that focuses on the relationship between drawing and space. In an attempt
to examine the stylistic vocabulary of contemporary drawing, the exhibition illustrates working methods and
approaches of drawing through the works of 17 artists.ARTER Sanat Galerisi

İstiklal Caddesi No:211, Beyoğlu-İstanbul

Tel.: +90 212 243 37 67