28 Nisan 2015

SALT Galata Sanat Galerisi - İPEK DUBEN - Onlar / They


Fotoğraf: Kenan Sunar

İPEK DUBEN

Onlar / They

28 Nisan - 28 Haziran 2015

basın bülteni

İpek Duben'in, Türkiye'de "öteki"lere bakış ve "öteki"nin ötekiler algısı üzerine çok kanallı video enstalasyonu
Onlar, farklı etnik kökenleri, dilleri, inançları ve cinsel yönelimleri olan 24 kişinin anlatılarını bir araya getirir.
Kürtler, Aleviler, Zazalar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Romanlar, LGBT bireyler ve başörtülü kadınlar ile
aile içi şiddete maruz kalan kadınların da aralarında olduğu bu kişiler, hikâyelerini sergi mekânında izleyiciye
ve aynı zamanda birbirlerine aktarır. Travma, ön yargı ve tutumlarını sanki bir yuvarlak masa toplantısındaymış
gibi paylaşırken bakış açıları bir bütün meydana getirir.press release

They is a multi-screen video installation about how the majority of society in Turkey view those they consider
as "others" and how these marginalized others perceive one another. The installation presents 24 people who
come from a diversity of ethnic origins, belief systems, and sexual orientations. They appear on different screens
and share their personal stories. Kurds, Alevis, Zazas, Rums, Armenians, Jews, Romanis, LGBT individuals,
covered Muslim women, as well as women violated by their husbands, recount their experiences both to
each other and at the same time to the audience. They discuss their attitudes, prejudices and preconceptions
as if at a roundtable where their views come together in unison.SALT Galata

Bankalar Caddesi 11
Karaköy - İstanbul, Türkiye