10 Nisan 2015

DEYIM Sanat Galerisi - HAYDAR EKİNEK - Renklerim & HayallerimHAYDAR EKİNEK

Renklerim & Hayallerim

11 Nisan - 2 Mayıs 2015

basın bülteni

HAYDAR EKİNEK (1967 - ...)
Resimleri ile duyulmaya başladığı ilk dönemlerde, resim yeteneğini fark edenlerin ilgisini sanatçının tuval üzerinde
fırça yerine çivi kullanması çekti. Haydar Ekinek bununla kendisini kabul ettiren bir tarz yakaladı.
Ressam, resim çevrelerinde çivi tekniği ile tuvaline yansıttığı somut hatta aşırı soğuk çizgilerin soyut ve yumuşak figürlere
dönüşmesi,  tarihsel figürlerin günümüzde belirivermeleri ve doğanın yumuşak dokusu içinde pek yan yana gelmeyen
renklerin umulmadık karşılaşmaları hatta bazen çarpışmaları ile konuşulmaktadır. Sanatçının resimlerinde
modern olanın ötesine geçme çabasının soyut yorumu, tarih ve doğa başlıca konularıdır.
Amacı günümüzü, tarihi ya da doğayı yaşamak, açıklamak ya da anlatmak olmayan Ekinek’in çağdaş yaşamla,
tarihle ve doğayla kurduğu ilişki yaşamın, tarihin ve doğanın duygularda bıraktığı izleri sürmektir. Bunu yaparken
her halükarda insanın yaşama, tarihe en kalıcı eser olarak bıraktığı yazının ilk formu yani çivi yazısı ona
ilham olmakta ve her bir çivi izi anlatılacak bir öyküye duygu yüklemektedir.
Bir Urartu kralı asasıyla mekanik çerçeveye sığamam diye haykırmakta, Hititli bir soylu her an yanı başımızda
evlerimizi çevrelediğimiz demir parmaklıkların ardına gizlenmekte, bereketin sembolü olarak ortaya çıkan boğa figürü
Ekinek’in tuvalinde teknolojinin aman vermez soğukluğunu sorgulatmaktadır. Geometrik şekiller yaşamın her alanında
sanki doğalmış izlenimi ile yumuşak renklere bürünmekte, şekillerin arasından çıkacak figürler gelecekte tarih olacakları
bilinciyle adeta sırlarını beklemektedirler. Aynı şekilde bir kedinin gözleri, atın dörtnala gidişi, kadının zengin renklerle
belirişi mekanik çerçevelerin, demir parmaklıkların ve teknolojinin alternatiflerine ışık tutmaktadır.
Kısacası Ekinek’in tabloları, modern yaşamda çoğu zaman es geçtiğimiz hayatta duyguların sıkıştığı mekânları
genişletmeyi ve bunun bir yolu olarak hayatımızı renklendirmeyi önermektedir. 

DEYİM Sanat Galerisi

Şakayık Sok. Kamar Apt. No: 47/1  Nişantaşı / İstanbul
Tel: 0212 - 286 21 82

KORUNCUK VAKFI

1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı;
her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme, sağlıklı bir ortamda yaşama,
oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme,
 kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır.
Amacı; kurup yaşattığı “Çocuk köyleri” ile ailesi olmayan veya terk edilen,
 kişisel varlığı tehdit altında olan, ihmal veya istismara uğramış,
 kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış, korunmaya muhtaç çocukları
“Çocuk Köyleri”nde hazırladığı aile ortamıyla toplumda başarılı bireyler haline getirmek
ve ülkemizde yaşanan korunmaya muhtaç çocuklar sorununa da
çözüm sunarak örnek teşkil etmektir.