14 Mart 2015

PG ART Sanat Galerisi - KEMAL TUFAN - Dictionarium KEMAL TUFAN

Dictionarium

4 - 30 Nisan 2015

basın bülteni

Pg Art Gallery 4 – 30 Nisan tarihleri arasında Kemal Tufan’ın kalem formundaki heykellerinden
oluşan ‘Dictionarium’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı, farklı malzeme ve uslüplarla gerçekleştirdiği; uzamı sadece dışardan kaplayan değil, aynı zamanda
içini de işlevsel olarak kullanan kafes heykellerini yeni bir bağlamda sunacak.

Uzun süredir çalışmalarında edebiyat ve heykelin yapısal özelliklerinden birarada yararlanan Tufan,
bu sergisinde  “dil”in bizzat kendisini bir gösterge olarak kullanarak yeni bir üst katman inşa ediyor.
Sanatçı,  metaforu doğrudan bir anlatım aracı olarak kullanmak yerine,onu meydana getiren öğeleri çözümleyip,
alışık olduğumuz konumlarını yeniden kurgulayarak kendine özgü bir biçime sokmakta.
İlk  görüşte mizahı kullanan birer ikon olarak algılanan çalışmalar,  detaylarına indikçe birbirleriyle karmaşık
bir şekilde yer değiştiren, gösteren ve gösterilen ilişkilerini sunmaya başlıyor.
Kalem imgesini salt bir yazı yazma enstrümanı olmanın ötesinde,  kişisel ve toplumsal belleğin kayıtlarına
yönelik bir gösterge olarak kullananTufan, bu kalemlerin yüzeylerine kör ve sağır-dilsiz alfebeleriyle
yazılmış anlatımlar inşa etmiş. Dokuma (Lat.texō)  ve metin (Lat. textus) arasındaki kökensel bağı vurgulayan
bu çalışmalar, motife bir yüzey üzerindeki kayıt aracı şeklinde ikincil bir işlevsellik katmakta.
Bu sayede, kayda alınamayan sözlü kültürün ve yazılı olmayan işaret dillerinin
belleğimizin arka katmanlarında kapladığı yerin, üç boyutlu bir sunumunu meydana getiriyor.PG  ART Gallery

Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

Tel.: +90 212 252 80 00