13 Şubat 2015

PG ART Galeri – Weltschmerz – C.ŞİŞMAN, Ç.ESLEK, D.MURSALOĞLU, J.BARUH, K.O.BAYRAKTAR, Y.KARAKAŞ


Jak Baruh

Candaş ŞİŞMAN, Çınar ESLEK,
Devran MURSALOĞLU, Jak BARUH,
K. Ozan BAYRAKTAR, Yonca KARAKAŞ

Weltschmerz

5 Mart – 29 Mart 2015

basın bülteni

Weltschmerz*, dünyanın sosyal ve fiziksel acımasızlığı karşısında bireyin hissettiği sıkıntı, yabancılaşma,
depresyon ve acıya dair bir kavram. Dünyanın idealleştirilmesi ve bu ideal karşısında hissedilen duygusal
dalgalanma, Romantik Dönem’de kişiliklenen bir olgu. Sergi, dönemin bu bakış açısıyla,
günümüz sanatçısının gerçeklik algısı arasındaki bir tür benzerliği vurguluyor.

Bugünün sanatının gerçeklik kavramını sürekli sarsıntıya uğratacak anlatım biçimleri ve üretim teknikleri
seçmesi ile algılanan dünyanın reddedilmesi ya da değişime uğratılmak istenmesi arasında, gözle görünür bir
ilişki bulunmakta. Gerek küresel gerekse yerel ölçekte yaşanan sosyal değişimler, bireyde sürekli bir kaygı
haline, donuklaşmaya ve mekanikleşmeye sebebiyet verirken, aynı zamanda gerçekliğin reddedilmesine de yol
açıyor. Sanatın bu reddedişte, kimi zaman şizofrenik denebilecek düzeyde çarpıklıklardan oluşan bir algıya
başvurduğu, kimi zaman ise sert ve katı bir biçimde eleştirel bir mekanizma oluşturmayı amaçladığı
görülmektedir. Tasarlanan dünyanın hep gelecekte oluşu ve şuan varolanın
kişinin evreniyle uyuşmamasına sanatçıların verdiği refleks, bu dünyanın temsilinden ziyade
onun başkalaştırılması, parçalara ayrılıp sunulması ya da yeniden üretilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

Dünyanın kendisine tahammül edemeyişimiz, bir tarafı öz yıkıma giden, diğer tarafı ise onu dönüştürmeye
ve iyileştirmeye çıkan yollar yaratıyor. Bu noktada, ne türden bir üretim yöntemi seçerse seçsin,
sanatçı olmanın kendisi, bize farklı yaşama modelleri ve bu anlamsızlık hissine karşı çeşitli duyumsama
noktaları sunmayı başarabiliyor. Gündelik etkileşimin dışında, sanat üzerinden kurabildiğimiz bu özel iletişim,
deneyimlediğimiz kaygı hallerinin benzerliklerini bize göstererek, onları kavramsallaştırmamıza
ve tartışabilir kılmamıza olanak tanıyor.
  
*Alman yazar Jean Paul tarafından türetilen ve başka bir dile tam olarak çevirisi mümkün olmayan Weltschmerz,
kelime karşılığı olarak “dünya kederi” anlamına geliyor. Romantik dönem şair ve yazarlarının melankolik ve
pesimist yapıtlarıyla ilişkilendirilen terim, dünyanın gerçekliğinin yıkıcı doğası karşısında, aklın isteklerinin hep
yetersiz kalmasından kaynaklanan varoluşsal acıyı ve anlamsızlık duygusunu ifade etmek için kullanılıyor.PG ART Gallery

Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

Tel.: +90 212 252 80 00