26 Şubat 2015

Galeri ZILBERMAN – GUIDO CASARETTO – Synesthesia


Birinin Dokusu Bir Başkasında (detay), 2015, Heykel; reçine üzerine kömür, 50x60x30 cm

GUIDO CASARETTO

Synesthesia

14 Mart – 2 Mayıs 2015

basın bülteni

Galeri Zilberman Guido Casaretto’nun "Sinestezi" isimli solo sergisini duyurmaktan mutluluk duyar.
Sergi Galeri Zilberman’ın Mısır Apartımanı’nın üçüncü katındaki mekanında 14 Mart – 2 Mayıs tarihleri arasında görülebilir.

Antik Yunan’da birleşik duyu anlamına gelen bir terimden adını alan Sinestezi, bir duyunun başka bir duyuyu tetikleyerek
birden fazla algı modu yaratmasına neden olan bir olgu. Çalışmalarında doğanın algılanma biçimlerini odağına alan ve bunu
dijital yöntemlerle yeniden üreten Casaretto da, son dönem çalışmalarından oluşan bu yeni sergisiyle duyumsama olgusuna
yoğunlaşıyor. Elektronik bilginin, farklı malzemelerin ve sanat tarihsel referansların içiçe geçtiği bu sergide, sanatçı,
malzemenin fiziksel niteliği ve sanat tarihsel bağlamdaki algılanma şekilleriyle ilgili farklı duyumsamaları üstüste çakıştırıyor.


Galeri ZİLBERMAN

Istiklal Cad. Misir Apt. No:163 K.3

Beyoglu / Istanbul, Turkey

Tel: +90 212 251 12 14