28 Şubat 2015

Galeri EKSEN – Kırmızı - karma sergi Ayla YAKICI, Ayşe GÖKKAYA, Başak Tiryaki NAKİP,
Bilgün ARGINDOĞAN, Claudia WEINSTABL, Filiz HATİPOĞLU,
Güzin TANGÖR, Meliha YILMAZ, Nilgün GÜLER,
PICA, Seyhan DEMİR, Sevinç DEMİRELLİ, Semra ECER,
Şenay LÜLE, Zafer KARAKUŞ

Kırmızı

açılış
2 Mart 2015 Pazartesi, 18:00

sergi
3 – 16 Mart 2015

basın bülteni

Günümüzde sanat ve sanatçının nötralizeedilmek istendiği bir ortam yaşanırken, Galeri Eksen " Kırmızı" konseptiyle
oluşturulan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Akıl ve bilinç tutulmasının fazlasıyla yaşandığı şu zamanlarda derin uyuşukluk
içinde olan sanat ortamını sanatçılar "Kırmızı"rengin getirdiği dinamizmle hareketlendirmek istiyorlar.
             Resmin sadece plastik bir sorun olmadığı yolundaki düşüncelerini, bireysel yaratıcılıklarını öne çıkararak,
ateşli ve inatçı kimlikleriyle birlikte eleştirel ve muhalif bir tavır ortaya koyuyorlar.
                 Sanat; tabulara karşı başkaldırarak var olur.Var olmakla,varlık olmak arasındaki ince çizginin farkındalığına
sahip sanatçılar; varlıklarını korkusuzca ortaya koyarken, kendi anlatım biçimlerine vizyonlarını da ekleyerek
tuvallerini kırmızıya boyadılar. Ortada bir sorun varsa, altını mutlaka kırmızı çizgiyle çiziyorlar.
                     Kırmızı; gücü simgeleyen bir renktir. Dolayısıyla " sanat" ta bir güçtür. İki güç bir araya geldiğinde
önündeki bütün engelleri ezer geçer. Sanat ve sanatçıya saygı duymayan, onu "yok" sayan zihniyete,
sanatın gücünün dünyayı değiştirebileceğini göstermek istiyorlar.
                 Sanatçılar "Kırmızı" konseptiyle birlikte yüksek desibele ulaşan sesleriyle büyük gürültü kopararak;
uykusundan uyanmak istemeyenleri derin uykularından hoplatabilmeyi arzu ediyorlar. Sanatın sadece
insanları mutlu etme amacının olmadığını, bazen de gerçeklerle yüzleşmek olduğunu savunuyorlar.
                     "Kömür" ateş ve sıcaklığı çağrıştırır, ateşte kırmızıyı. Dolayısıyla maden ocaklarındaki faciaya da dikkat çekiyorlar.
                  Dünyada bir petrol kavgası var. O siyah renkli sıvı için bir çok insan kanı heba ediliyor. Uluslararası ilişkilerde
kırmızı çizgileri "laf" değil, güç belirliyor. Çizgiler kanla çiziliyor.
                    Bu sergide sanatçılar, kendi perspektiflerinden ele aldıkları sorunsalları, estetik ve algı süzgeçlerinden geçirerek,
hayatı kapsamaya yönelik kaygılar güden dışavurumcu, metaforik anlatımlarla tüm yaşanılan olaylara
çok boyutlu gönderimlerde bulunuyorlar.
                          Sanatın en uzak rotayı gösterme gücünün farkında olan sanatçılar bu konuda bir pusula görevi üstlenirken
hep birlikte "Kırmızı" diye bağırıyorlar.
                                                                                                                                  Aşkın Önder

Galeri EKSEN

Maçka Cad.29 Nişantaşı – İstanbul

Tel.: +90 212 219 08 50