12 Şubat 2015

C.A.M. Sanat Galerisi – YEŞİM ŞAHİN – İç Monologlar // Inner Monologues YEŞİM ŞAHİN

İç Monologlar // Inner Monologues

5 Mart – 28 Mart 2015

basın bülteni

İç Monologlar Sergisi sanatçının çocukluğunun geçtiği Almanya - Türkiye arasındaki ülke ve diller arası
gidip gelmeleri sırasında aidiyetini sorgulaması ve ilerleyen yıllarda kültürel ve entellektüel zeminde
sürdürülecek varoluş arayışında kendini bulması gibidir. İki dil ve iki kültür arasındaki bu gidip gelmeler,
kurgusal duygu devinimlerimlerine de yön vermiştir aslında.

Figürlerde çocukluktan itibaren aile ve toplum içinde yaratılan her tür baskı ve kısıtlamalardan kendini kurtarıp
özgürleştiren, aynı zamanda da kontrol edebilen iç sayıklamaların birbirleriyle diyalog kurmalarına
imkan tanınmıştır. Bu yönüyle de sağaltıcı bir ifadelendirme biçimi kurulmaya çalışılmıştır.

Sanatçı, bireysel ve toplumsal ilişkiler üzerine kavramsallaştırdıği hacimlendirmelerinde 2004 yılından sonra
hazır nesne kullanımına yoğunlaşmıştır. Bu hazır nesne kullanımı, 2008 yılından itibaren daha ziyade
enstalasyon temelinde sürmektedir. Şahin, hazır nesne kullandığı eserlerinde bir gerçeğin karşısına
bir başka gerçek çıkararak bir tür düalite yaratmayı tercih etmektedir.

Sergide yer alan çalışmalar, 2013 yılının sonlarından, 2015 yılının başlarına dek
yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma evresini kapsamaktadır.

press release

Yesim Sahin’s solo show “Inner Monologues” is about an artist questioning her identity initiated
by the journeys taken in her childhood between Germany and Turkey, which led to an exploration of herself
in the following years through a cultural and intellectual based search of existence.
The dilemmas between the two languages and cultures influence the formation of the works in the show.

Through the figures, there is a possible communication formed between the inner monologues and
the actual reactions against the pressures and restrictions formed by the family/society since the childhood.
Thus, the works can be interpreted as a salvation of the artist.

The artist, concentrating on personal and social relations in her works, has begun to focus on ready-mades
after 2004. Sahin poses one reality against another and chooses to develop a duality through her works.

C.A.M. Sanat Galerisi

Şair Nedim Cad. No:25A, Akaretler, İst.

Tel: +90 212 245 79 75