5 Ocak 2015

Galeri ZILBERMAN – H. AMIN, V. EXPORT, U. ORLOW, N. PRLJA, S. SIERRE – Say What? // Ne Dedin Ne?Heba  Amin,  VALIE EXPORT,
Uriel Orlow,
Nada  Prlja,  Santiago  Sierra

Küratörler:
Gülsen Bal ve Walter Seidl

Say What? // Ne Dedin Ne?

14 Ocak/Jan. – 7 Mart/March 2015

basın bülteni

Galeri Zilberman, Gülsen Bal ve Walter Seidl küratörlüğündeki Ne Dedin Ne? sergisinin açılışını duyurmaktan mutluluk duyar.
Bu karma sergi 14 Ocak’tan 7 Mart’a kadar Galeri Zilberman’ın Mısır Apartımanı’nın
üçüncü katındaki sergi mekanında görülebilir.

Ne Dedin Ne? sergisi çeşitli sanatsal duruşları biraraya getirerek küresel kapitalizmin farklı ülkelerde “topluluk”
ve “ait olma” ile ilgili koşulları nasıl farklı etkilediği sorunsalını inceliyor. En basit haliyle bile serginin ismi süje olma
ve süje pozisyonlarının etrafında istisnacılık, dahil etme, dışarıda bırakma, katılım ve birçok temsiliyet biçimiyle
ilgili sonsuz soruları gündeme getiriyor. Kişisel çıkarların hafızasıyla birlikte başarısız olmuş olan tarih,
enternasyonalizm şemsiyesi altında tarihi temsiliyete neden olurken ‘dünya insanlığı’na ait olunan çok kültürlü
imajı tamamlayarak aslında eski süreçleri saklamaktadır. Sanat pratiği ve sanatsal olasılıkları ifade etme
potansiyeline gelince, ait olma nosyonu çokkatmanlı bir terim olarak kültürel alanların çoğulluğunun ötesine gider;
bazen özgül bazen de bireysel durum çalışması aracılığıyla ifadesini bulur. Ne Dedin Ne? sergisi çeşitli sanatsal
duruşları önemli tarihi ve toplumsal çerçeveleri arka planına alarak biraraya getiriyor. Bu işler, günümüzde süje
pozisyonlarını ait olmanın sağladığı olanaklardan hem ayıran hem biraraya getiren, güya globalleşmiş
bir dünyada bireylerin istisnacılık statüsünü talep etmelerinin gerekliliğine şahitlik ediyor.

(resimlerin üzerine tıklayınız // click on pics)

Heba Amin
Project Speak2Tweet / (Speak2Tweet Projesi), 2011
Üç kanallı video, pleksiglas üzerine geriden yansıtma
Three channel video, back screen projections on plexiglass
Değişken süre / Various duration

VALIE EXPORT
Body Politics / (Beden Politikaları), 1974
Video
2’16”

Uriel Orlow
The Short and the Long of It, Yellow Limbo
(Uzunu - Kısası, Sarı Araf), 2010-2012
Video
14’, Ed. 5

Uriel Orlow
The Short and the Long of It
Untitled, from The Bitterlake Chronicles
(Uzunu - Kısası, İsimsiz, Bitterlake Günlükleri), 2010-2012
Pigment baskılar / Pigment prints
Değişken boyutlar / Dimensions variable, Ed. 5

Uriel Orlow
The Short and the Long of It, Anatopism
 (Uzunu - Kısası, Anatopizm), 2010-2012
Projeksiyon / Projection, 81 Slayt / Slides
Değişken boyutlar / Dimensions variable, Ed.5

Nada Prlja
The Rights, I am Romanian
(Haklar, Ben Rumen'im), 2008
Video
Değişken süre / Various duration

Santiago Sierra
1000 Black Posters / (1000 Siyah Afiş), 2012
Yerleştirme / Installation

Galeri  ZİLBERMAN

Istiklal Cad. Misir Apt. No:163 K.3

Beyoglu / Istanbul, Turkey

Tel: +90 212 251 12 14