11 Ocak 2015

Galeri NEV – MIKE BERG – Kafes // CageMIKE BERG

Kafes // Cage

16 Ocak/Jan. – 21 Şubat/Feb. 2015

basın bülteni

Mike Berg'in Galeri Nev İstanbul'daki altıncı kişisel sergisi 16 Ocak'ta açılıyor.

Galeri Nev'de 2003'ten bu yana düzenlendiği kişisel sergilerinde asit indirme, lazer kesim, sujeti  demir
çalışmalar ile desen, dokuma ve heykel gibi farklı malzeme ve tekniklerde eserlerini sunan sanatçı
Mike Berg bu kez ziyaretçileri anıtsal tek bir heykelin yer aldığı bir sergi ile karşılıyor.
Bir önceki Simple Geometry sergisinde de yer alan "kafes" fikri üzerinden ilerleyen çalışmalarla
ortaya konan heykel içeriği farklı bir yaklaşımla yeniden ele alıyor.

Çalışma yöntemini "bir fikir veya bir grup kural ile başladığı sürecin nereye vardığını takip etmek"
olarak ifade eden Mike Berg için yaratım süreci sanatın kendisi. Bu süreçte farklı kültürlerin ve  tarihsel
kesitlerin kontrast niteliklerini sanat tarihinin kaynaklarıyla sentezliyor; bu sentez ile ortaya koyduğu,
hesap ve tesadüfün ortaklaşa belirlediği işler üzerinden ironik bir şekilde geleceğe atıfta bulunuyor.


press release

Mike Berg's sixth solo exhibition at Galeri Nev İstanbul opens on January 16.

Mike Berg, has been presenting his art in a diverse range of medium and techniques from acid etching,
laser cut, water jet iron works as well as drawings, textiles and sculptures at Galeri Nev since 2003.
In this show the artist will exhibit a single monumental sculpture. Working with the idea of a "Cage",
the current sculpture takes a different approach to a theme from his previous exhibition, Simple Geometry.

The process itself is the art to Mike Berg who describes his method of working as "starting with an idea or
a set of rules for a procedure and seeing where it will go". In this process he synthesizes the contrasting
features of distinct cultures and historical cross sections with his personal art historical understanding.
Through this sythesis he conceives his works that are determined both by calculations and chance,
and makes an ironic attribution to future.


Galeri  NEV  Istanbul

İstiklal Caddesi Mısır Apt. No: 163 Kat:4 D:23 Beyoğlu – Istanbul

Tel: +90 212 252 15 25