20 Ocak 2015

ELGİZ Çağdaş Sanat Müzesi: Proje 4L – NURİ İYEM & CİHAT BURAK - Küçük Yüzler Büyük Bedenler NURİ  İYEM  & CİHAT  BURAK

Küçük Yüzler Büyük Bedenler

20 Ocak – 13 Mart 2015

basın bülteni

“Canlıları” – doğan ve ölen varlıkları konu alan sergilerde, “yüz ifadesi” ve konu alınan canlının gerçeğe yakın mı?
Abartılı büyük mü? Yoksa küçük mü olduğu – yani ölçeği – verilmek istenen duygunun en önemli bileşenlerinden
birisidir. Müzenin koleksiyonundan bu düşünce ile seçilen yapıtların yan yana getirilmesi amaçlanmıştır.

Sanat tarihinin en önemli sanat yapıtlarının ilk sıradaki özelliği olarak çok uzaklardan da olsa, izleyicileri çekim
alanlarına hapsedip kendilerine doğru gelmelerini zorunlu kılan bir büyüleyiciliğe sahip oldukları gösterilebilir.
Büyüleyiciliklerinin ağlarına düşürüp yakınlarına çektikleri izleyicileri “göz göze” yakınlığa getirdiklerinde ise,
göz göze gelinen “küçük yüz” de, tepemizden bakıp bizi yukarıya bakmaya zorlayan “büyük beden” de izleyici ile
karşılıklı olarak sırlarını paylaşmaya en yakın noktada ve buna hazırdırlar, denebilir…
Tabii izleyici söz konusu sanat yapıtına doğru yaklaşma adımlarını atarken, belleğinin anılarından
derlediği dosyayı da bir yandan çalışır ve sanatçının bu zıt kutuplarda gezinen sanat yapıtlarının
hangi esin kaynaklarına ve göndermelere kapı açtığını veya araladığını da anlamaya çalışır.

ASMA KAT

Elgiz Müzesi, 2015 yılını “ASMA KAT”ını daha bütüncül, daha nitelikli bir sergi alanına dönüştüren
mekan önerisi veya söz konusu mekana bir ince ayar yapılması ile karşılıyor. “Mezzanine”in ışık düzeninin
takviyesi, ofis koridoru ile iki ucundaki alanlar uygun ölçüde ve niteliklerdeki sanat yapıtlarının sergilenmesi için
düzenlendi. Bu, müzenin girişindeki “ÜÇGEN” alanın ve çatısındaki “TERAS”ın verimli kullanıma açılmasından
sonraki müze içi dönüştürmelerin üçüncü yeni alan keşfi oluyor. “ASMA KAT”a, zemin kattaki
“SÜRELİ SERGİLER ALANI”ndan bağımsız olarak tematik sergilere açılabilecek kimlik sahibi
160 metrekarelik ikinci bir alan olma veya müzeye “SÜRELİ SERGİLER ALANI”nın artmasını,
iç mekanın bütünleşmesini ve zenginleşmesini de sağlayabilecek özellikler kazandırıyor.

1915 - 2015

Türk çağdaş resim sanatının öncülerinden Cihat Burak ve Nuri İyem’i
100'üncü yıl dönümlerinde eserleriyle ve saygıyla anıyoruz.

Bu özel sergide eserleri ile bir araya gelen sanatçılar: Adnan Turani, Anne Wölk, Áron Zsolt Majoros, Aslı Torcu,
Azade Köker, Bedri Baykam, Burhan Doğançay, Burhan Uygur, Cihat Burak, Çağdaş Erçelik, Ebru Alpagut,
Ergin İnan, Ferhat Özgür, Habip Aydoğdu, Hakan Bakır, Hakan Gürsoytrak, Hakkı Anlı, Halil Vurucuoğlu,
Hande Şekerciler, Haşim Nur Gürel, İhsan Oturmak, Jacqueline Fraser, Jacqueline Roditi, Jonathan Meese,
Komet, Lea Asja Pagenkemper, Levent Morgök, Luca Zampetti, Mahmut Aydın, Mehmet Güleryüz,
Melisa Mızraklı, Murat Pulat, Mustafa Ata, Nancy Atakan, Neriman Polat, Nuri İyem, Özlem Günyol,
Paul Hodgson, Robert Rauschenberg, Sean Henry, Selma Gürbüz, Stephan Balkenhol, Şenol Yorozlu,
Tomur Atagök, Volkan Kızıltunç, Wolfgang Petrick ve Xavier Veilhan.
ELGİZ  Çağdaş Sanat Müzesi: Proje 4L

Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza, Maslak 34398 Istanbul / Turkey

Tel: +90 212 290 25 25