13 Ocak 2015

AKADEMİLİLER Sanat Merkezi – KEMAL İSKENDER – Karanlığın Seyri KEMAL  İSKENDER

Karanlığın Seyri

5 Şubat – 7 Mart 2015

basın bülteni

Kemal İskender’in “Karanlığın Seyri” başlıklı 10. Kişisel sergisi 5 Şubat 2015’te
Akademililer Sanat Merkezi’nde açılıyor. Seyretmek / Seyir burada hem karanlığın seyredilmesi
hem de karanlığın yol alışı gibi ikili bir anlamda kullanılıyor.
Sanatçının “Barbarların Seyir Defteri” isimli bir önceki sergisinin devamı niteliğindeki
bu “Seyir”likte ki resimlerinin ana temasını figür temelli kaotik, gizemsel, duygusal ve duyumsal
insani ilişkiler oluşturuyor. Dahası anıtsal bir biçim anlayışı ve yakın bakış açısı altında ele alınan
bu ilişkilerde kesin bir sonuç değil; izleyicinin yorum gücünün katkısını da sağlamayı öngören
“açık sonlu” bir anlatım amaçlanıyor.

Beyoğlu  AKADEMİLİLER  Sanat Merkezi

Balo Sok. No:37 Beyoğlu/İstanbul

Tel: +90 212 245 02 29Hiç yorum yok :