9 Ekim 2014

AYŞE Takı Galerisi – Ters-Yüz 3 – karma örme sergisi


Emelie Andersson

 EMELIE ANDERSSON,
IRMAK BAYBURTLU, MİNE BEŞEN, SİNEM BUDUN,
DİLEK TÜM CEBECİ, ECE ÇEBİ,
EBRU DİKMEN, İREM SABANUÇ GÖNÜL, SEMRA GÜR,
ÖZLEM ERZURUMLU JORAYEV, TUNA KARAYAKA , GÜLAY KAYGUSUZ,
NAZAN OSKAY, BAŞAK ÖZDEMİR, KARI STEIHAUG, MARIE SUNDBERG,
YÜKSEL ŞAHİN, BİRET TAVMAN, VİLDAN TOK,
ÖZGE USLUCA, ESRA YARAR

Ters-Yüz 3

karma örme sergisi

13 – 31 Ekim 2014

basın bülteni

AYŞE TAKI GALERİSİ’NDE

EMELIE ANDERSSON, IRMAK BAYBURTLU, MİNE BEŞEN, SİNEM BUDUN, DİLEK TÜM CEBECİ, ECE ÇEBİ,
EBRU DİKMEN, İREM SABANUÇ GÖNÜL, SEMRA GÜR,  ÖZLEM ERZURUMLU JORAYEV, TUNA KARAYAKA,
GÜLAY KAYGUSUZ, NAZAN OSKAY, BAŞAK ÖZDEMİR,KARI STEIHAUG, MARIE SUNDBERG, YÜKSEL ŞAHİN,
BİRET TAVMAN, VİLDAN TOK,ÖZGE USLUCA, ESRA YARAR’IN KATILDIĞI

“TERS-YÜZ 3”

ÖRME SERGİSİ

13EKİM’DE AÇILIYOR.

"Ters-Yüz 3” örme sergisinin ilki2011 yılında bir grup tekstil sanatçısı tarafından gerçekleştirildi.
İkincisi ise yabancı sanatçılarında katıldığı uluslararası bir sergiyle 2012 de tekrarlandı.
Bu sergi serinin üçüncüsünü oluşturmaktadır.
Sanatçıları örme alanında birleştirmeyi amaçlayan  bu sergiye Türk sanatçıların yanısıra
İsveç ve Norveç’den bu alanda çalışan sanatçılar da katılmıştır.

Norveç’den Kari Steihaug, İsveç’den Marie Sundberg ve Emelie Andersson katılırken Türkiye’den
Irmak Bayburtlu, Mine Beşen, Sinem Budun, Dilek Tüm Cebeci, Ece Çebi, Ebru Dikmen, İrem Sabanuç Gönül,
Semra Gür, Özlem Erzurumlu Jorayev, Tuna Karayaka, Gülay Kaygusuz, Nazan Oskay,
Başak Özdemir, Yüksel Şahin, Biret Tavman,Vildan Tok, Özge Usluca ve Esra Yarar
sergide yer almaktadır.   

Sergi  31 Ekim tarihine kadar gezilebilir.

 Biret Tavman

 
Vildan Tok

AYŞE TAKI  Galerisi

Şakayık Sok. 53  Tuna Palas Daire: 1, Teşvikiye, İstanbul

Tel: +90 212 343 21 54