6 Mayıs 2014

Galeri NEV İstanbul – MICHAEL BISHOP – Şüpheli Açıklamalar // Suspicious Explainations


  


 MICHAEL  BISHOP

Şüpheli Açıklamalar // Suspicious Explainations

9 Mayıs/May – 7 Haziran/June 2014

basın bülteni

Michael Bishop’un İstanbul’daki ilk solo sergisi
“Şüpheli Açıklamalar” 9 Mayıs’ta Galeri Nev İstanbul’da açılıyor.
Bishop’un toz kaplamalı metal işleri ve keçe üzerine basılmış fotoğrafları, galeri mekanını
dil ve nesneler arasındaki gizli çağrışımların sergilendiği bir sahneye dönüştürüyor.

Bishop’un ürettiği nesneler, yüzeyleri yansımalara ve yerçekimine direnirken,
kendilerine has bir varoluş hissi uyandırır.
Bishop’un nesnelerindeki bulanık ağırlık duygusu,
mekana belirsizleştirilmiş bir maddesellik tasavvuru yayar.
Yüzeylerin ışığı soğuruşu nesneleri kendi kendilerine yeten formlara dönüştür
ve onlara içedönük bir his verir.
Formların galeri mekanında çoklu eksenler üzerinde düzenlenişi
dağınıklığına rağmen ahengini koruyan dilbilimsel bir yapıyı andırır.
 Formlara ilişkin sembolik çağrışımlar çoklu söylemlere zemin hazırlamak üzere
 katı cisim ve boşluğun iki eşit parçaya ayrılmış gibi göründüğü bir sahnenin üzerinde dolaşıp dururlar.
İzleyicinin bu sahnedeki bulunma hali,
cisim ve boşluk arasında ancak arabuluculuk işlevi görebilir.
press  release

Michael Bishop’s first solo show in Istanbul “Suspicious Explanations”
opens at Galeri Nev İstanbul on May 9th.
Bishop’s powder coated metal works and photographs printed on felt
transform the gallery space to a stage
on which subtle associations between language and objects are played upon.

As Bishop’s surfaces resist reflection and gravitation, 
the objects create a peculiar sense of presence. 
The blurry sense of weight in Bishop’s objects conveys an obscured idea of materiality.
 Absorption of light on the surfaces grants the objects an introverted feeling,
turning them into self-contained forms.
The distribution of forms around the gallery space on multiple axes
resemble to a dispersed yet coherent linguistic structure.
Symbolic associations attached to these forms pave the way for multiple discourses
 to hover around this stage 
upon which the solid and the hollow seem to be cut into two clear halves. 
The presence of the audience can only have an arbitrary function between these two.
Galeri  NEV  Istanbul

İstiklal Caddesi Mısır Apt. No: 163 Kat:4 D:23 Beyoğlu – Istanbul

Tel: +90 212 252 15 25

Hiç yorum yok :