7 Mayıs 2014

Galeri MANA – HERA BÜYÜKTAŞÇIYAN – Körler Ülkesinin Karşısında // The Land across the Blind


Hera Büyüktaşçıyan, Yükselti İçin Etüdler, 2012, 11 adet kağıt üzerine çizim, ahşap raf,
 herbiri: 9 x 12cm, raf uzunluğu:100cm.

HERA  BÜYÜKTAŞÇIYAN

Körler Ülkesinin Karşısında

20 Mayıs – 28 Haziran 2014

basın bülteni

Galeri Mana, 20 Mayıs – 28 Haziran 2014 tarihleri arasında Hera Büyüktaşçıyan’ın
 “Körler ülkesinin karşışında” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak.
Bir metafor olarak kara ve deniz arasındaki ilişkiyi ele alan sergi
hem sanat tarihsel hem antrolopojik anlamda “görünenin ötesini görebilme”
yetisinin çeşitli anlamlarını araştırıyor.

Sergi adını Megara’lı Byzas’ın peşine düşüp Bizans’ı kurduğu Delfi kehanetinden alıyor.
Bir kara parçasını ‘körlerin karşısında’ oluşuyla ve görülmeye vaadedilmişliğiyle tanımlayan
 kehanetin içerdiği spekülatif hareketten yola çıkan sanatçının ürettiği yerleştirme ve çizimler,
 bir yandan görünenin görünmeyen ile olan ilişkisini irdeleyerek
varlık/yokluk düzleminde bir hareketi çağrıştırıyor,
diğer yandan retina merkezli statik bir görme eyleminin karşısında,
görmenin seyire doğru yöneldiği ve düşünmek, hatırlamak gibi
 zihinsel aktivitelerle bütünleştiği algılar yaratıyor. Hera Büyüktaşçıyan, Studies for Elevation, 2012, 11 drawings on paper, wooden shelf,
 each: 9 x 12cm, shelf length:100cm.

HERA  BÜYÜKTAŞÇIYAN

The Land across the Blind

May 20 – June 28, 2014

press release

Galeri Manâ is pleased to announce Hera Buyuktasciyan’s first solo exhibition at the gallery,
 “The Land Across The Blind” between the dates 20 May – 28 June 2014.
Taking the relationship between sea and land as a metaphor, the exhibition explores the potential
 “to see beyond the visible”, understood in art historical and anthropological terms.

The exhibition takes its title from the prophecy of the oracle of Delphi
that Byzas of Megara followed in his quest to found the new city of Byzance.
 Building on the speculative movement of the prophecy that defines a piece of land by its position
“across the blind” and a promise to be seen, Buyuktasciyan’s drawings and installations explore
 the relationship between the visible and the invisible,
evoking a movement on the axis of presence and absence.
Beyond the static and retinal understanding of vision,
 they stretch out towards movement in space and time on one hand, and cognitive processes
such as contemplation and remembrance on the other.Galeri  MANA̅

Kemankeş Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sokak, no. 16 – 18

34425 Beyoğlu, İstanbul, Turkey

Tel.: +90 212 243 6666