4 Nisan 2014

PG ART Galeri – DEVRAN MURSALOĞLU – Gece Kelebekleri

           
  


 DEVRAN MURSALOĞLU

Gece Kelebekleri

26 Nisan – 25 Mayıs 2014

basın bülteni

Devran Mursaloğlu,  26 Nisan – 25 Mayıs tarihleri arasında
kağıtla gerçekleştirdiği yüzey çalışmaları ve düzenlemelerinden oluşan
  “Gece Kelebekleri” isimli sergisiyle Pg ArtGallery’de yer alacak.
Sanatçı bir önceki sergisi “Düğüm” de olduğu gibi
mekansal bir temel olan kağıdı, hem yüzey hem de nokta, çizgi, boşluk gibi
sanatın biçimsel figürlerinin kendisi olarak,
 ‘tek’ bir öğenin onlarca farklı potansiyeli şeklinde örgütlüyor.
İki boyutlu yanılsamayı büyük oranda dışlayan çalışmalar, sadece kağıdın kullanılmasından ötürü,
bükme ve yuvarlama gibi malzemeye yönelik olarak gerçekleştirilen müdahaleleri,
tipik bir figür-arkaplan ayrımından öte,
 uzamsal vurgunun ön planda olduğu bir olgu bağlamının içinde kuruyor.
Mursaloğlu, evren ve yaşam hakkındaki kişisel algısını, minimal formlara indirgereyek,
çeşitli duygu durumlarının ve kavramların,karmaşık yapılar olarak formel bir yorumunu sunuyor. 
Sergideki belirgin tek figür olarak karşımıza çıkan ‘kelebek’, 
bu yönüyle ele alındığında, tek bir kelebeğin göndergesel boyutunun ötesinde, 
sayı ve büyüklük gibi niceliksel özellikleriyle, toplumsal bilinçaltına, biyo-politikaya, 
olaylar ve olgular karşısındaki insan örgütlemelerine dair
 şiirsel bir haritalama biçimindevaroluyor.
Diğer çalışmalardaki geometrik örüntüler ve mekansal niteliklerin farklılaştırılmasıyla gerçekleşen 
sanatçının bu üretim dilini, post-minimalizmden günümüze uzanan 
sanat tarihsel bir bağlamın sınırlarını çizdiği 
oldukça zengin bir çerçeve içinde okumak mümkün.

PG  ART  Gallery

Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

Tel.: +90 212 252 80 00


Hiç yorum yok :