29 Mart 2014

SALT Galata & SALT Beyoğlu – RABIH MROUE


  


 RABIH MROUE

2 Nisan/April – 27 Temmuz/July 2014

basın bülteni

Aktör, tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve görsel sanatçı Rabih Mroué,
1990'da Lübnan İç Savaşı'nın resmen sona ermesinden sonraki 10 yılda
öne çıkan Lübnanlı sanatçılar kuşağından gelir.
Siyasi huzursuzluk ve Lübnan'da hâlen sürmekte olan toplumsal ayaklanmaları ilk elden
deneyimleyen sanatçının tecrübelerine dayanan işleri, imgelerin kullanımı,
hikâye anlatma mekanizmaları ile tarihsel ve kişisel anlatıların inşasını inceler,
sorgular ve sorunsallaştırır.

Mroué'nin tiyatro geleneğinden gelmesinin etkilerini taşıyan işleri,
kurgu ve gerçek arasında konumlanır;
çatışma ve kriz anları, tarihsel değişimler ve bunların günümüzdeki etkileri üzerinde bireyin,
özellikle de sanatçının rolü ve duruşunu araştırır.
Sanatçı, savaşın etkileri ve bölgede devam eden çatışmaları incelerken,
kimlik oluşumu ile tarih yazımında önde gelen etkenler olarak
 imge ve temsiliyetin sosyal ve siyasal sonuçlarını analiz eder.


press release

An actor, theater director, playwright and visual artist,
Rabih Mroué belongs to the generation of Lebanese artists that came to prominence
 in the decade after the official end of the Lebanese Civil War in 1990.
Rooted in the firsthand experience of political unrest
and social upheaval still present in Lebanon today,
Mroué's work questions, problematizes, and examines the use of images,
the mechanisms of storytelling
and the construction of historical and personal narratives.


SALT  Galata

Bankalar Caddesi 11
Karaköy - İstanbul, Türkiye

SALT  Beyoğlu

İstiklal Caddesi 136
Beyoğlu – İstanbul, Türkiye