9 Ekim 2013

SALT Beyoğlu – SUNUM - SUEH LI TAN - MALEZYA'DA ÇOK DİLLİLİK

Serdangi, Selangor, Malezya’da bulunan el yazisi çok dilli bir levha (Kaynak: Tan Zi Hao)

SUNUM: 

SUEH LI TAN

"MALEZYA'DA ÇOK DİLLİLİK"

 Salt Beyoğlu
09 EKİM 2013, 19:00


Bir çok kişinin ilgi duymaya başladığı çok dillilik kavramı, globalleşme nedeniyle iyice ön plana çıktı. Kültürel hassasiyet ve kimlik farkındalığı günümüzde önem kazanırken, çeşitli tasarımcı ve tipografi yaratıcılarının da dile getirdiği gibi, çok dillilik sorumluluğu politik katılımcılığın ortaya konulmasında görsel bir role sahip oldu. Malezya'da ise, çok dillilik ulusun bağımsızlığından çok önceleri bile olağan bir durumdu. Malezya'daki çok dilliliğin tipografik geleneğe etkisi hangi bağlamda incelenmelidir, nasıl bir gelişim ve değişim sergilemiştir?


Hand-written multilingual signage found at a stall in Serdang, Selangor, Malaysia. (Source: Tan Zi Hao)

PRESEN­TATION:

SUEH LI TAN

"MULTILINGUALISM IN MALAYSIA"

SALT Beyoğlu
OCTOBER 09, 2013, 19:00

Multilingualism has recently captured the attention of many and has become more prominent amid globalisation. As cultural sensitivity and identity awareness are stressed today, multilingualism plays a visual role in manifesting political inclusiveness – also a commitment now shared by various designers and type practitioners. The phenomena of a multilingual community have been commonplace in Malaysia even long before the nation’s independence. What typographic conventions can one then observe from Malaysia’s multilingualism, and how has it developed and evolved?

Hiç yorum yok :