10 Eylül 2013

PG ART Galeri – KEREM OZAN BAYRAKTAR – Sirk / Circus


KEREM OZAN BAYRAKTAR

Sirk / Circus

3 Ekim – 3 Kasım 2013

basın bülteni

Kerem Ozan Bayraktar 3 Ekim – 3 Kasım 2013 tarihleri arasındaki ‘Sirk’ isimli sergisinde 3 boyutlu görsellemeyazılımlarıyla üretmiş olduğu çalışmaların bir bölümünü sunacak. ‘Sirk’, gösteriye, kapalı sistemlere ve dansa dair bir sergi.

Uzun bir süredir imgelerin “anlam” ile ilişkisi üzerine çalışan sanatçı, fotografik imgenin zaman içinde bir belgeye dönüşmesini sağlayan yapısal nitelikleri bilgisayar ortamında simüle ederek hareketli ve statik görseller üretiyor. Bayraktar’ın çalışmaları yapaylığın vurgulandığı bilgisayar grafiklerinden fotorealist görselleştirmelere uzanan bir alanda, fotoğraf ile tarihsel alışkanlıklar üzerinden kurduğumuz ilişkiler ile oynuyor.

Bu seride, Simcity gibi simülasyon oyunlarının ve Instagram gibi telefon uygulamalarında popüler hale gelmiş sahte analog filtrelerin estetiği, sanatçının donuk, mesafeli ve sürekli tekrarlar içeren dili ile ele alınıyor. Bu alanları, Bayraktar’ın daha önce maketlerle, oyuncaklarla ya da boş odalarla gerçekleştirdiği kurguların bir evrimi olarak görmek mümkün. Simcity ya da Farmville gibi oyunlarda Tanrı’yı oynayan oyuncu, bilgisayar yazılımlarında bir fotoğrafmış gibi olmaya çalışan zamansız ve mekansız imgenin tüm öğelerini teker teker kurgulayıp, ortaya teatralliğin yoğun bir biçimde vurguladığı sahneleri çıkarıyor. Sanatçı, Kartezyen evrende Tanrıcılık oynayan sanatçının, fantezinin bir fantezi oluşunu elden geldiğince vurgulayarak şaklabanlığını tümüyle ele vermesi gerektiğine inanıyor.

Bayraktar’a göre çalışmaları teknik anlamda tamamen anlamsız. Figüratif dili mümkün olduğunca absürt bir biçimde ele almaya çalıştığını belirten sanatçı, göstergelerin herhangi bir kavramın ya da temanın illüstrasyonu olarak ele almak yerine doğrudan doğruya “bakmak” amaçlı içi boş bir illüstrasyon olarak kavranması gerektiğini belirtiyor. Bayraktar, kasıtlı bir biçimde izleyicide hikayeler ya da mesajlar üretmeye neden olacak çağrışımları, sonunda tıpkı çalışmalardaki boşluk hissine neden olacak şekilde -izleyicinin imge ile anlam arasındaki bağı kurup nihai arzusunu gerçekleştiremeyeceği bir biçimde- kurguluyor.  Bu nedenle Bayraktar’ın çalışmalarında anlamı, ancak günümüz imgelerinin estetiği ya da çalışmalar arasındaki soyut ilişkiler üzerinden kurmak mümkün.  Kategorize etme, örnekleme ya da  sınıflandırma gibi amaçlarla imgelerin kullanımına ilişkin yöntemlerle, çalışmalar arasında doğrudan olmayan benzerlikler sergide göze çarpıyor. Aynı imgenin farklı dokularla tekrarı ya da bir çalışmadaki kurgunun bir başkasında birebir yinelenmesi, bilgisayar görüntülerinin ortaya çıkışındaki endüstriyel altyapıyı; imgelerin üretim araçlarının niteliğini gözler önüne seriyor.

Kerem Ozan Bayraktar

Yurtiçi ve yurtdışında bir çok sergi ve etkinlikte yer alan sanatçı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik eğitimine devam ediyor.  

PG  ART Gallery

Boğazkesen Cd. No: 76/B Tophane İstanbul

Tel.: +90 212 252 80 00

Hiç yorum yok :