25 Haziran 2013

SALT Galata - SEMPOZYUM: FARKLI KAYDET: TOPLUMSAL BELLEK

Görsel, “Türkiye’de Ortak Yönetim Kurulu Üyelerine Göre Vakiflar ve Sirketler Agi” (Burak Arikan, 2010) haritasindan alinmistir.

SEMPOZYUM: 

FARKLI KAYDET: TOPLUMSAL BELLEK

26-27 Haziran, 19:00
SALT Galata, Atölye IV

Gezi direnişi süresince tartışılanlar arasında, tecrübe edilen olay, duygu, kazanç ve kayıpların nasıl hayatta tutulacağı konusu da yer aldı. Kayıt altına alınanlar, çok çeşitli mecralarda sunuldu, depolanmaya çalışıldı. Ancak şimdiye dek, hızla büyümekte olan bu arşivin ne eleştirisi yapılabildi ne de teknolojik imkânlarla derlenmiş bütünlüklü bir içerik yaratılabildi.

Bu çerçevede düzenlenen “Farklı Kaydet: Toplumsal Bellek” sempozyumu, yazılım sanatı, arşivleme ve medya arkeolojisi alanından üç sanatçı, bir küratör ve bir akademisyeni bir araya getiriyor. Sempozyumda, teknolojinin dilini kullanan sanatsal pratiklerin yanı sıra, dijital olarak yaratılmış içeriğin korunması ve belleğe alınması konuları incelenecek. Ayrıca, olay anlarında arşivleme, kriz zamanı algoritmik küratörlük, eleştirel kolektif zeka ve bir düşünce aracı olarak teknolojik dil meseleleri tartışmaya açılacak.

Katılımcılar: Burak Arıkan, Joasia Krysia, Nicolas Malevé, Ali Miharbi, Jussi Parikka

Konuşma dili İngilizce’dir.

“Farklı Kaydet: Toplumsal Bellek”, Burak Arıkan ve Jussi Parikka tarafından, SALT’ın iş birliği ve Winchester School of Art’ın desteğiyle gerçekleştirilmektedir.


Image captured from the “Network of Foundations and Corporations Through Shared Board Members in Turkey” (Burak Arıkan, 2010).

SYMPOSIUM:

SAVE AS: SOCIAL MEMORY

JUNE 26-27, 2013
SALT Galata, Workshop IV

One of the major concerns during the Gezi resistance was how to keep the memories of pain, grief, anger, gains and losses alive. There were attempts to preserve the experiences and present them in numerous media; however, critically approaching the growing archives or creating technologically-enhanced curated content was not possible, due to the lack of time and means.

“Save as: Social Memory” symposium brings together three artists, a curator and an academic who work in the area of software art, archiving, and media archaeology. Cultural practices that use the language of technology and digital-born content from different perspectives of preservation and memory will be debated. Panelists will discuss the topics of archiving the present as we experience it, algorithmic curating in crisis, critical collective intelligence, and the language of technology as a thinking tool.

Participants: Burak Arıkan, Joasia Krysia, Nicolas Malevé, Ali Miharbi, Jussi Parikka

The talks will be held in English.

Convened by Burak Arıkan and Jussi Parikka, and in collaboration with SALT and support of Winchester School of Art.


Hiç yorum yok :