27 Haziran 2013

SALT Beyoğlu – SALT’ta elektro akustik sesler III

Fotoğraf: Peri Sharpe

PERFORMANS:

SALT'TA ELEKTRO AKUSTİK SESLER III:

TOLGA TÜZÜN

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Uzun Perşembe kapsamında

27 Haziran Perşembe, 21.00

Canlı elektro akustik müzikte birçok parça şu soruyu beraberinde getirir: Makine-insan etkileşiminde birbirine bağlılık derecesi nedir? Bu canlı etkileşimde, bir (ya da daha fazla) müzisyen, enstrümanlar eşliğinde doğaçlama veya önceden hazırlanmış bir performans gerçekleştirir. Bunu eş zamanlı olarak dinleyen bir bilgisayar müziğe reaksiyon gösterir, onu yorumlar ve canlı performanstan kaynak alan çeşitli bilgi akışına karşılık verir.

Tolga Tüzün’ün “Subtle Minds” adlı projesi, “makinenin tepkisi” fikri altına gizlenmiş iktidar sorusunu irdelemek üzere bu süreci tersine çevirir. Bilindiği üzere, canlı gerçekleşen bir tepki söz konusu değildir. Tepkiler hâlihazırda sürece ve söz konusu makinenin programına kodlanmış; müzisyen pek çok müzikal seçim yaparak bunları etkileşimin içine gizlemiştir. Bu hilelere yer vermeyen “Subtle Minds” projesinde besteci/programcı, kendi tasarladığı sürecin objesi hâline gelir, makinenin seçtiği ve aleatorik olarak uyguladığı süreçlere cevap verir.

Projede hiçbir beste ve gizli bir teleolojik süreç bulunmaz; sadece bilgisayarın birkaç saniye sonra uygulayacağı süreci haber veren bir mesaj vardır. Besteci/programcı, henüz yazılmamış bir müziğin icracısı; makine, henüz algılanmamış bir müziğin bestecisi olur. İcracı, duyulan anın bestecisine dönüşür. “Subtle Minds”da müzik, yaratılırken müzakere edilir; bestecinin kendisi arayüzdür.

Program ücretsizdir.PERFORMANCE:

SALT Beyoğlu, Walk-in Cinema

Electro-acoustic beats III at SALT

Photo: Peri Sharpe

PERFORMANCE:

TOLGA TÜZÜN

SALT Beyoğlu, Walk-in Cinema

Electro-acoustic beats III at SALT

June 27, 2013, 21:00

In live electro-acoustic music, an established genre within the repertoire of contemporary music, there are many pieces that take on the following question: what is the degree of interdependence in machine-human interaction? The following scheme is subsumed in the so-called mainstream live interaction: an instrument player (or more) performs improvised and/or written music and the computer listens, reacts, interprets and responds to the stream of various information flowing from the live performance. Tolga Tüzün’s project, called “Subtle Minds,” reverses this scheme in order to examine the question of power that has been disguised under “the response of the machine;” everyone knows that there is no such live response. The response is already encoded in the process and the programming of that specific machine; the composer/programmer has already made tons of musical and/or extra-musical choices and concealed them in the interaction.

“Subtle Minds” upends that fraudulent scheme; here the composer/programmer becomes the object of the process of his own composition/design. He has to respond musically to the electronic processes that the machine chooses and executes aleatorically. There is no score, no hidden teleological process; there is just a message that announces what the computer will carry out in a couple of seconds. The composer/programmer becomes the performer of a music that is not written yet, the machine becomes the composer of a music that is not conceived yet and the performer becomes the composer of the exact moment that we hear, right now. Nobody has a full grasp of what is going on in the larger scheme; it is the autonomy of micro-organization of the components that tries to eliminate the ersatz discourse of “freedom through the flexibility of the performance.” In “Subtle Minds” the music is negotiated as it is being created, and the composer himself is the interface.

Free of charge.

Tolga Tüzün, about >>

Hiç yorum yok :