8 Kasım 2012

Galeri İlayda - Karaköy – AYSEL ALVER – RetroAYSEL ALVER

Retro

16 Kasım – 30 Aralık 2012

basın bülteni

Galeri Ilayda Karaköy Harbour 16 Kasım – 30 Aralık tarihleri arasında Aysel Alver’in “Retro” isimli solo sergisine ev sahipliği yapacak. 

Dördüncü solo sergisinde Aysel Alver “Retro” kavramı üzerine yoğunlaşıyor. Alver, “Retro“ stilini, ‘güzellik-çirkinlik’,‘moda’ ve ‘trend’ kavramları çerçevesinde sorgulamaktadır. Alver, dönemsel olarak ön plana çıkan ikonlar arasından, modern döneme ait kimi magazinel moda fenomenlerinin abartılı imajlarını kendi üslubuyla yeniden yorumlarken, trendlerin meydana getirdiği ‘moda’ kavramının kurgusallığına ve eklektik yanına vurgu yapmaktadır. Bu abartılı imajlar, bugünlerde çokca gündemde olan ve postmodern bir tavır olan “Retro“ stil bağlamında ortaya konmaktadır. Sergide yer alan figürlerde “Retro“ stilin kurgusallığına yapılan vurgu ile geçmişe ait bu fenomenlerin yıllar sonra yeniden trend haline gelebilmesinde modanın ilerleyişindeki keyfiliğe ve tüketim endüstrisine endeksli tavrına dikkat çekilmektedir.

Kağıt hamuru ile biçimlendirilip, kolaj tekniği ile son şeklini verdiği bu figürlerinde Alver, yanlızca gösteri dünyasına ait olabilecek kadar kurgusal olan bu figürleri kâğıt bebek imgesi ile bütünleştirmektedir. Sergide yer alan figürler bu yapay dünyayı oluşturan kozmetik, estetik ve moda dünyasının içinden seçilip alınan modellemelerdir. Reklamların, magazin dünyasının asal malzemesi olan bu kâğıt bebeklerin, kalıplarla belirlenen bedenleri, modellerle biçimlenen saçları, markalarla açıklanan statülerinin önceliği ve belleyiciliğinin gerçeklikle bağı sorgulanmaktadır.

Kimlik ve kimliksizlik sınırlarını çoktan geride bırakarak “en”ler içinde var olan bir imge çizerler. Bu figürler duruşları, yürüyüşleri, oturuşları, davranışları ve konuşmaları ile güncel eğilim ya da o ana başat genel akımlarla, moda olan trendlerle belirlenen kalıplara uyarlıdır.

Heykellerin bir araya getirildiği sergileme ortamı öznel bir tasarımı içerir. Bu tasarım kapsamında oluşturulan mekân kurgusu, galeri mekânı içinde heykellerin birbiriyle kurduğu ilişkilerle belirlenen sanal bir mekânın oluşumunu gerçekleştirir.

2009 ve 2010 yılları arasında Romans I ve Romans II isimleri ile Ankara’da ve 2011 yılında Viyana’da sergilenen bu serinin dörüncüsü olan “Retro” Galeri İlayda Karaköy Harbour’da 16 Kasım – 30 Aralık tarihleri arasında izleyiciler ile buluşuyor.


Ayrıntılı bilgi, yüksek çözünürlükte görsel ve röportaj talepleriniz için;

Galeri İlayda Karaköy Harbour: Beste Nuran

press release

AYSEL ALVER

RETRO

November 16th - December 30th 2012

Gallery Ilayda Karaköy Harbour is pleased to announce the solo sculpture exhibition “Retro” by Aysel Alver between November 16th and December 30th.

Aysel Alver focuses upon “Retro” concept in her fourth solo exhibition. Alver, questions ‘Retro’ style within context of ‘Beauty-Ugliness’, ‘Fashion’ and ‘Trend’. Alver reinterprets exaggerative images and attitudes of seasonal burst in prominence magazines’ phenomenon, people with her very own style. And she emphasizes fictiveness and eclectically side of “fashion” context. This exaggerated images and attitudes are put forth within context of “Retro” style which is a postmodern attitude and nowadays a current issue. Figures, which exhibited draw attention to emphasize to the fictiveness of “retro” style and how past phenomenon can become a trend again and arbitrariness of progress of fashion and its behavior indexed to the consumption industry.

Alver, unifies paper doll images and these fictive figures that can only be real in show business with her figures which are formed with paper mâché and finalized by collage technique. Figures which took place in the exhibition are models chosen from cosmetic, aesthetic and fashion world that constitute that artificial world. It is questioned the connection of the reality and these paper dolls’ “who are principal materials of advertisements and magazine world” molded bodies, mode shaped hairs, priority of their statues described by brands.

They indicate an image that exists amongst “most”s by surpassing boundaries of identity and non-identity. These figures are coherent with current trends and are dominant main stream and styles which are determined by fashion trends with their stance, walking, sitting, talking and attitude.

Exhibitions environ which sculptures gathered has nominative design. This venue set up built within scope of this design materializes a virtual space which determined by relation between sculptures. This series of art exhibition was held in Ankara at 2009 and 2010 with names Romans I and Romans II and was held in Wien at 2011. Fourth exhibition of the series “Retro” will meet with art lovers in Gallery Ilayda Karaköy Harbour between November 16th and December 30th.


For further information and images (with high resolution), please call /write to Mrs. Beste Nuran

Gallery Ilayda Karaköy Harbour

Kemankeş Mah. Ali Paşa Değirmeni Sokak No:12, Karaköy-Ist.

Tel    : +90 212 243 31 00

Galeri Pazartesi günleri hariç, her gün 10:00 ile 19:00,
Pazar günleri 12:00 ile 18:00 arasında açıktır.

The gallery is open everyday (except Mondays) from 10 am to 7 pm. &
Sundays from 12 pm to 6 pm.

Hiç yorum yok :